KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • ODR Bratoszewice
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Sprzedaż produktów przez KGW

Opublikowano 30.06.2023 r.
Ustawa z 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich przyniosła tym organizacjom wiele korzyści,  m.in.: uzyskanie osobowości prawnej, pomoc finansową raz w roku, możliwość prowadzenia działalności gospodarczej i pozyskiwania dotacji, zwolnienie na cele statutowe z podatku dochodowego oraz VAT (do pewnego progu dochodów), brak konieczności posiadania kasy fiskalnej oraz prostą i szybką rejestrację.

Nowe możliwości zmobilizowały wiele mieszkanek terenów wiejskich do: współpracy i działań na rzecz rozwoju swoich środowisk, promowania kultury lokalnej i regionalnej, wspierania przedsiębiorczości kobiet i integrowania mieszkańców. 

Koła gospodyń wiejskich realizują podjęte wyzwania z ogromną pasją i zaangażowaniem, m.in. organizując wiejskie spotkania oraz uczestnicząc we wszelkiego rodzaju imprezach plenerowych, na których oferują do sprzedaży niezwykłe rękodzieło oraz wspaniałe przysmaki. Przypominamy, że koła gospodyń wiejskich są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych, ale wciąż muszą dokumentować przeprowadzone transakcje.

A w jaki sposób muszą to robić?

Jeżeli koło gospodyń wiejskich prowadzi uproszczoną księgowość (UEPIK), to przy sprzedaży swoich wyrobów ma do wyboru dwie formy ewidencji:

 • sprzedaż bezrachunkową 
 • fakturę podatnika zwolnionego z VAT.

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej


Powinna być prowadzona w miejscu, gdzie wykonywana jest działalność (w miejscu sprzedaży, np. na piknikach wiejskich). Nie ma ściśle określonego wzoru formularza ewidencji sprzedaży bezrachunkowej dla KGW. W prawidłowo prowadzonym rejestrze powinny się znaleźć: 

 • tytuł: „Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej” 
 • numer strony ewidencji 
 • odpowiednio w kolumnach: wyszczególniony numer wpisu, data uzyskania przychodu, kwota przychodu; 
 • warto też dodać informację, co jest sprzedawane (np. 1. – 16.09.2021 – 12,00 zł – 6 pierogów) 
 • suma przychodu z danej strony 
 • suma przychodu z poprzednich stron (tzw. suma z przeniesienia) 
 • łączna uzyskana wartość przychodu (suma z przeniesienia plus suma z danej strony).

W ewidencji pod jedną datą może znajdować się wiele zapisów, bowiem podatnik jest zobowiązany wykazać w niej każdy przychód z osobna. Oznacza to, że zapisujemy każdorazową transakcję dokonaną danego dnia. 

Faktura 

Jeśli odbiorca zgłasza potrzebę posiadania faktury na nasze wyroby, możemy wystawić taki dokument. Przypominamy, że jako KGW podlegamy pod VAT, jesteśmy jednak zwolnieni z podatku (Ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, art. 113.1 – Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 3.12.2013 r. w sprawie wystawiania faktur, dokument ten powinien zawierać:

 • datę wystawienia 
 • numer kolejny 
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów oraz ich adresy (sprzedawca, nabywca) 
 • nazwę (rodzaj) towaru 
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów 
 • cenę jednostkową towaru 
 • kwotę należności ogółem 
 • wskazanie przepisu ustawy, zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku.

Fakturę taką możemy wypisać na formularzu w bloczku lub wypełniając druk dostępny w internecie. Pamiętajmy, 
aby w uwagach dokonać wpisu: „Sprzedaż zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.” Stanowi to wymagane wskazanie przepisu ustawy, zgodnie z którą stosujemy zwolnienie od podatku.

Czy koło prowadzące uproszczoną księgowość (UEPIK) może wystawić fakturę na catering lub promocję?

Otóż 
nie. Możemy wystawić fakturę za sprzedaż żywności regionalnej i na fakturze wpisujemy wówczas nazwę potrawy, 
na przykład „pierogi” czy „lemoniada”. Nie możemy wystawić faktury na usługę („usługa cateringowa”, „usługa gastronomiczna”, „pokaz”), jeśli chcemy prowadzić UEPiK.


Czy koło może sprzedawać nalewki własne jako żywność regionalną? Sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,2% podlega zasadom ogólnym – wymagana jest koncesja na sprzedaż alkoholu oraz rejestracja sprzedaży na kasie 
fiskalnej. 

Czy koło może sprzedawać popcorn, watę cukrową lub napoje firmowe?

Nie. Możemy sprzedawać tylko żywność regionalną, nie możemy handlować produktami zawierającymi nazwę własną.

Czy koło może wynajmować świetlicę? Będąc na UEPiK, możemy osiągać przychody tylko z wynajmu składników majątkowych, nie możemy wynajmować czegoś, co nie jest nasze. Nie możemy więc czerpać przychodów z wynajmu świetlicy, która jest użyczona od gminy

 
Kamila Drobnik
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO