KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

Konferencja KRIR oraz Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich

Opublikowano 05.07.2023 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
W dniach 22 i 23 czerwca 2023 r., odbyła się Konferencja o nazwie "Kultywowanie tradycji, przedsiębiorczość oraz rozwój osobisty kobiet wiejskich" w Licheniu Starym, powiecie konińskim. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Krajową Radę Izb Rolniczych (KRIR) oraz Radę ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich.

konferencje krir

Rada ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich, działająca przy KRIR, regularnie organizuje tego typu konferencje. Stało się tradycją, że są one organizowane w województwach, gdzie w danym roku odbywa się konwent marszałków województw Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym, że tegoroczny Konwent odbył się w Poznaniu, konferencja dla kobiet-rolniczek została zorganizowana w województwie wielkopolskim. Udział w wydarzeniu wzięły delegacje z całej Polski, w tym aktywne kobiety z powiatu konińskiego, działające m.in. w KGW. Prezes Zarządu WIR przekazał listy dla wszystkich uczestników konferencji, zawierające życzenia związane z realizacją celów konferencji, nawiązaniem interesujących kontaktów oraz wypracowaniem wniosków przyczyniających się do rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w naszym kraju.

Pierwszego dnia odbyły się bardzo interesujące wykłady. Pierwszym prelegentem była Francesca Gironi, Wiceprzewodnicząca Komisji Kobiet w COPA, pochodząca z Włoch. Jej wykład dotyczył sposobów pozyskiwania dodatkowych dochodów przez włoskich rolników. We Włoszech pojęcie rolnika jest bardzo szerokie i obejmuje nie tylko producentów żywności, ale także usługodawców w dziedzinie przetwórstwa, turystyki oraz usług społecznych. Pani Gironi prowadzi gospodarstwo o powierzchni 28 ha, gdzie uprawia owies i trawy oraz hoduje konie, które biorą udział w gonitwach. Co ważne, konie te są również wykorzystywane do hipoterapii, a w gospodarstwie Pani Gironi znajdują wsparcie osoby niepełnosprawne. We Włoszech istnieje około 9 tysięcy gospodarstw opiekuńczych, które są możliwe dzięki ułatwieniom prawu włoskiemu. W Polsce prowadzenie takiej działalności wymaga rejestracji działalności gospodarczej i podpisania umowy z zakładem opieki zdrowotnej, podczas gdy we Włoszech są one wciąż uznawane za gospodarstwa rolne. Dopiero po przekroczeniu 51% dochodu z działalności opiekuńczej w stosunku do działalności rolniczej, rozlicza się podatki. Opieką objęte są osoby niepełnosprawne umysłowo i ruchowo, osoby z zaburzeniami w relacjach międzyludzkich, osoby w trudnej sytuacji życiowej, więźniowie w ramach resocjalizacji, osoby uzależnione, uchodźcy i długotrwale bezrobotni. Praca jest jednym ze sposobów terapii, a rolnik może otrzymać dotację na zatrudnienie przez 3 miesiące dla osób zdolnych do pracy fizycznej. Po tym czasie rolnik decyduje, czy chce zatrudnić daną osobę, czy nie.

Następny wykład prowadzony przez trenera personalnego, Panią Marię Nowak, dotyczył rozwoju osobistego. Aby rozwój człowieka, nie tylko kobiety, był pełny, należy zadbać o cztery obszary: rozwój fizyczny, rozwój umysłowy, rozwój emocjonalny i obszar duchowy. Pani Nowak podkreśliła rolę pomagania, która czasem jest ważniejsza od pozyskiwanych dochodów. Udzielanie pomocy przynosi bowiem osobom pomagającym większe korzyści niż obdarowywanym.

O swoim doświadczeniu w rozwijaniu przedsiębiorczości opowiedziała również Pani Zofia Stankiewicz, I Zastępczyni Przewodniczącej Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR z województwa warmińsko-mazurskiego. Pani Zofia wraz z mężem i pięciorgiem dzieci stworzyła niepubliczny żłobek i przedszkole, wykorzystując do tego celu budynki, które wcześniej pełniły funkcję budynków inwentarskich. Jej przedsięwzięcie, staranność inwestycji oraz zaangażowanie całej rodziny w prowadzenie tej działalności wzbudzają podziw i szacunek. Pani Zofia udowadnia swoją postawą, że nie ma rzeczy niemożliwych, a wszelkie bariery są po to, aby je pokonywać.

Drugiego dnia rano odbyło się posiedzenie Komisji ds. Kobiet i Rodzin w Środowisku Wiejskim przy Wielkopolskiej Izbie Rolniczej (WZ). W posiedzeniu uczestniczyli Prezes Zarządu KRIR, Wiktor Szmulewicz, Danuta Lebioda - Przewodnicząca Prezydium Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR oraz Katarzyna Szczepaniak – Dyrektor Biura KRIR. Podczas spotkania omówiono m.in. problemy z funkcjonowaniem niektórych programów i konkursów dla KGW oraz dokonano podsumowania pierwszego dnia konferencji.

Następnie wszyscy uczestnicy konferencji odwiedzili Sanktuarium Maryjne w Licheniu Starym. Na zakończenie, z pokładu statku pływającego po okolicznych jeziorach, mogli podziwiać piękne tereny turystyczne gminy Ślesin w powiecie konińskim.

Źródło, fot.: KRIR

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO