KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
2018-01-30

Obowiązkowe ubezpieczenia upraw i zwierząt na 2018 rok. Jakie stawki, jakie dopłaty?

Co roku, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drodze rozporządzenia określa nowe maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

W 2018 r. maksymalne sumy ubezpieczenia 1 ha upraw rolnych wynoszą:

a)       10 650 zł – dla zbóż
b)         8450 zł – dla kukurydzy
c)         9 900 zł – dla rzepaku i rzepiku
d)      56 050 zł – dla chmielu
e)       31 350 zł – dla tytoniu
f)      129 600 zł – dla warzyw gruntowych
g)     131 500 zł – dla drzew i krzewów owocowych
h)       84 500 zł – dla truskawek
i)         25 000 zł – dla ziemniaków
j)           9 900 zł – dla buraków cukrowych
k)       14 400 zł – dla roślin strączkowych

 

Maksymalne sumy ubezpieczenia 1 szt. zwierzęcia gospodarskiego wynoszą:

a)     14 000 zł – dla bydła
b)    10 200 zł – dla koni
c)          700 zł – dla owiec
d)         700 zł – dla kóz
e)       1 740 zł – dla świń
f)             53 zł – dla przepiórek
g)            65 zł – dla kaczek
h)         250 zł – dla gęsi
i)            133 zł – dla indyków
j)          1330 zł – dla strusi

 

W 2018 r. nie zmieniła się wysokość dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Prezes Rady Ministrów ogłosił że:
- dopłata do składki z tytułu ubezpieczenia:
1) upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych – wynosi 65% składki do 1 ha uprawy

2) bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń – wynosi 65% składki do 1 sztuki.

 

źródła: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z 24 listopada 2017 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2018 r. (DzU z 2017 r. poz. 2047);
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z 20 listopada 2017 r. w sprawie wysokości dopłat z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2018 r. (DzU z 2017 r. poz. 2047).

 

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione