KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności
  • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

Biogazownie rolnicze – nowa ustawa daje nowe możliwości

Opublikowano 19.07.2023 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Ustawa bardzo ułatwia inwestowanie w OZE na wsiach. To jest wielki sukces osób, które nad tym pracowały, to jest sukces polskiego rolnictwa. Dzięki niej biogazownie będą się rozwijały – powiedział minister Robert Telus w nawiązaniu do przygotowanej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustawy o biogazowniach rolniczych.

Na temat przyjętej ustawy 18 lipca 2023 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja naukowa „Biogazownie rolnicze szansą dla transformacji energetycznej obszarów wiejskich”. Uczestniczyli w niej minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus oraz sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. transformacji energetycznej obszarów wiejskich Janusz Kowalski.

– Przyjęta ustawa o biogazowniach rolniczych o pofermencie i biopaliwach, jest najważniejszą ustawą o OZE od kilkunastu lat. Ustawą przyjętą w pełnym konsensusie. Nie było ani jednego posła, nie było ani jednego senatora, który zagłosował przeciwko tej ustawie – podkreślił sekretarz stanu Janusz Kowalski.

Najważniejsze zagadnienia

Celem konferencji była przede wszystkim dyskusja na temat tego jak przygotowana w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustawa z dnia 13 lipca 2023 o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu może przyspieszyć transformację energetyczna obszarów wiejskich.

W pierwszej części z prelekcją wystąpił prof. dr hab. inż. Jacek Dach, który przedstawił  główne zasady funkcjonowania biogazowni rolniczej jako stabilnego źródła OZE. W dalszej kolejności głos zabrała dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. UP, która przybliżyła uczestnikom zagadnienia związane z powstającym jako efekt działania biogazowni rolniczej pofermentem. Z kolei dr Marcin Rokosz szczegółowo przedstawił rozwiązania prawne zaproponowane w specustawie biogazowej, a Adam Stępień z Krajowej Izby Biopaliw wyjaśnił jak zmiany w zakresie biokomponentów i biopaliw mogą wpłynąć na rynek paliwowy i zapotrzebowanie na surowce rolne.

W drugiej części konferencji odbyły się dwa panele dyskusyjne. W pierwszym dyskutowano na temat tego jak – z punktu widzenia praktyków – specustawa biogazowa może przyczynić się do rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce. Uczestnicy zgodzili się, że uchwalony akt dotyczący biogazowni rolniczych to ważny krok w przeprowadzeniu transformacji energetycznej obszarów wiejskich. Podczas dyskusji podjęto także temat wsparcia finansowego dla realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, w ramach uruchomionego w styczniu 2023 r. program Energia dla Wsi. Wskazano także, że mitem jest to, że biogazownia rolnicza jest najdroższym odnawialnym źródłem energii.

W drugim panelu dyskusyjnym rozmawiano o sytuacji na rynku biokomponentów i biopaliw w kontekście wprowadzenia stabilnych zasad funkcjonowania tego rynku w postaci Narodowego Celu Wskaźnikowego oraz nowych perspektyw dla rynku w związku z wdrożeniem w Polsce z dniem 1 stycznia 2024 r. europejskiego standardu benzyn E10. Podczas rozmowy poruszono także zagadnienia związane z sytuacją na rynku gorzelni rolniczych i wpływu na nią specustawy biogazowej.

Konferencja była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, analizy nowych regulacji prawnych oraz spojrzenia w przyszłość rozwoju biogazu rolniczego w Polsce.

Źródło: MRiRW
 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO