KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • ODR Bratoszewice
  • Narodowy Instytut Wolności

WYSZUKIWARKA

Dlaczego gminy nie chcą przystępować do programu usuwania folii rolniczych?

Opublikowano 20.07.2023 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wskazuje na aktualny wciąż problem, związany z gospodarką odpadami powstającymi po produkcji rolniczej. Wskazuje dwie kluczowe kwestie wymagające uwagi - niską kwotę dofinansowania programu usuwania folii rolniczych i innych odpadów rolniczych oraz problem utylizacji zużytych opon od pojazdów rolniczych.

folia rolnicza

Problemy z odpadami rolniczymi

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Minister Klimatu i Środowiska, Anny Moskwy, w sprawie działań mających na celu rozwiązanie problemów związanych z gospodarką odpadami powstającymi po produkcji rolniczej. Wskazano dwie kluczowe kwestie wymagające uwagi - niską kwotę dofinansowania programu usuwania folii rolniczych i innych odpadów rolniczych oraz problem utylizacji zużytych opon od pojazdów rolniczych.

Samorząd rolniczy pozytywnie ocenia program realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczący usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Jednak obserwuje się spadek liczby gmin przystępujących do tego programu, co utrudnia rolnikom skuteczną utylizację odpadów.

Jak podkreśla KRIR, jednym z powodów takiego stanu rzeczy może być zbyt niska kwota dofinansowania utrzymująca się na poziomie 500 zł za 1 tonę odpadów od początku programu.

W związku z tym, wnioskuje się o waloryzację kwoty dofinansowania, co umożliwiłoby większe zaangażowanie samorządów gminnych w realizację programu. Zwiększenie dostępnych środków finansowych dla samorządów przyczyniłoby się do efektywniejszego gromadzenia i utylizacji odpadów rolniczych, a tym samym do osiągnięcia zamierzonych celów programu - apeluje Izba.

Kolejnym istotnym problemem dotykającym rolników jest utylizacja zużytych opon od pojazdów rolniczych.

Zauważa się narastający problem związany z tym rodzajem odpadu, zwłaszcza opon o dużej objętości. Chociaż istnieje możliwość oddania opon samochodowych do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, utylizacja opon maszyn rolniczych często stanowi trudność. W Polsce istnieje tylko kilka zakładów przyjmujących opony od maszyn rolniczych, a większość z nich wymaga wysokich opłat, sięgających nawet tysiąca złotych za utylizację 1 tony takiego odpadu. W związku z tym, program "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" powinien objąć również utylizację opon rolniczych. Oczekuje się, że Minister Klimatu i Środowiska podejmie odpowiednie działania w celu rozwiązania zgłoszonych problemów związanych z gospodarką odpadami rolniczymi. Skuteczne działania w tych obszarach przyczynią się do poprawy sytuacji rolników i wpłyną pozytywnie na ochronę środowiska.

Źródło: KRIR

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO