KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

WYSZUKIWARKA

Dlaczego gminy nie chcą przystępować do programu usuwania folii rolniczych?

Opublikowano 20.07.2023 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wskazuje na aktualny wciąż problem, związany z gospodarką odpadami powstającymi po produkcji rolniczej. Wskazuje dwie kluczowe kwestie wymagające uwagi - niską kwotę dofinansowania programu usuwania folii rolniczych i innych odpadów rolniczych oraz problem utylizacji zużytych opon od pojazdów rolniczych.

folia rolnicza

Problemy z odpadami rolniczymi

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Minister Klimatu i Środowiska, Anny Moskwy, w sprawie działań mających na celu rozwiązanie problemów związanych z gospodarką odpadami powstającymi po produkcji rolniczej. Wskazano dwie kluczowe kwestie wymagające uwagi - niską kwotę dofinansowania programu usuwania folii rolniczych i innych odpadów rolniczych oraz problem utylizacji zużytych opon od pojazdów rolniczych.

Samorząd rolniczy pozytywnie ocenia program realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczący usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Jednak obserwuje się spadek liczby gmin przystępujących do tego programu, co utrudnia rolnikom skuteczną utylizację odpadów.

Jak podkreśla KRIR, jednym z powodów takiego stanu rzeczy może być zbyt niska kwota dofinansowania utrzymująca się na poziomie 500 zł za 1 tonę odpadów od początku programu.

W związku z tym, wnioskuje się o waloryzację kwoty dofinansowania, co umożliwiłoby większe zaangażowanie samorządów gminnych w realizację programu. Zwiększenie dostępnych środków finansowych dla samorządów przyczyniłoby się do efektywniejszego gromadzenia i utylizacji odpadów rolniczych, a tym samym do osiągnięcia zamierzonych celów programu - apeluje Izba.

Kolejnym istotnym problemem dotykającym rolników jest utylizacja zużytych opon od pojazdów rolniczych.

Zauważa się narastający problem związany z tym rodzajem odpadu, zwłaszcza opon o dużej objętości. Chociaż istnieje możliwość oddania opon samochodowych do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, utylizacja opon maszyn rolniczych często stanowi trudność. W Polsce istnieje tylko kilka zakładów przyjmujących opony od maszyn rolniczych, a większość z nich wymaga wysokich opłat, sięgających nawet tysiąca złotych za utylizację 1 tony takiego odpadu. W związku z tym, program "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" powinien objąć również utylizację opon rolniczych. Oczekuje się, że Minister Klimatu i Środowiska podejmie odpowiednie działania w celu rozwiązania zgłoszonych problemów związanych z gospodarką odpadami rolniczymi. Skuteczne działania w tych obszarach przyczynią się do poprawy sytuacji rolników i wpłyną pozytywnie na ochronę środowiska.

Źródło: KRIR

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO