KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Rolnicy chętnie korzystają z dzierżawy

Opublikowano 16.08.2023 r.
W okresie od I–VII 2023 r. Oddziały Terenowe KOWR wydzierżawiły prawie 20,4 tys. ha gruntów oraz sprzedały niemal 2,6 tys. ha. Do rozdysponowania pozostało ponad 150 tys. ha nieruchomości rolnych.

Od początku działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (wcześniej Agencji Nieruchomości Rolnych) do chwili obecnej przyjęto do Zasobu WRSP ok.  4,75 mln ha gruntów. Obecnie jest w nim niemal 1 mln 341 tys. ha. Prawie 60% powierzchni pozostającej w Zasobie WRSP znajduje się na terenie działania pięciu Oddziałów Terenowych: we Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Olsztynie i Warszawie. 

Dzierżawa gruntów rolnych


Podstawową formą zagospodarowania gruntów rolnych Zasobu jest dzierżawa. Oferta KOWR skierowana jest głównie do rolników indywidualnych chcących powiększyć lub utworzyć nowe gospodarstwa rodzinne. Rolnicy chętnie korzystają z dzierżawy, gdyż jest to dogodny sposób użytkowania gruntów i budynków, niewymagający angażowania dużych środków finansowych, jak ma to miejsce przy nabywaniu nieruchomości.
Według stanu na koniec lipca 2023 r. w dzierżawie pozostawało ponad 1 mln 83 tys. ha. Największe powierzchnie wydzierżawionych gruntów znajdują się w województwach: zachodniopomorskim – 223,6 tys. ha; wielkopolskim – 164,8 tys. ha; dolnośląskim – 157,2 tys. ha i warmińsko-mazurskim – 131,6 tys. ha. W siedmiu miesiącach br. wydzierżawiono ogółem prawie 20,4 tys. ha gruntów. 

Wydzierżawienie nieruchomości Zasobu WRSP następuje głównie w trybie przetargowym. Podstawowym rodzajem przetargów na dzierżawę jest przetarg ograniczony, w którym mogą uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni zamierzający powiększyć lub utworzyć gospodarstwo rodzinne. W okresie od początku stycznia do końca lipca 2023 r. w całym kraju odbyło się ponad 3,4 tys. przetargów na dzierżawę. Najwięcej przetargów w tym okresie przeprowadziły Oddziały Terenowe w: Lublinie – 837, Wrocławiu – 512 i Rzeszowie – 279.

Sprzedaż państwowej ziemi


Inną formą gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa jest sprzedaż. W pierwszych siedmiu miesiącach 2023 r. zrealizowana sprzedaż nieruchomości Zasobu WRSP wyniosła niemal 2,6 tys. ha. Najwyższą odnotowano w Olsztynie – 418 ha, Gorzowie – 327 ha i Szczecinie – 283 ha.

 

W miesiącach I-VII 2023 r. odbyło się prawie 12,9 tys. przetargów na sprzedaż. Najwięcej zorganizowały Oddziały Terenowe w Szczecinie, Wrocławiu i Rzeszowie, odpowiednio: 1613, 1507 i 1492.

Grunty pozostające do rozdysponowania


Według stanu na koniec lipca 2023 r. do rozdysponowania pozostawało 150,4 tys. ha 
nieruchomości Zasobu WRSP. Największymi powierzchniami pozostającymi do rozdysponowania dysponują oddziały terenowe: we Wrocławiu i Szczecinie.

 

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO