KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

Pomoc dla rolników - ważne zmiany

Opublikowano 22.08.2023 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus omówił dziś podczas konferencji prasowej aktualną sytuację w rolnictwie i przedstawił propozycje nowych rozwiązań. 

Straty suszowe – rozdzielenie produkcji roślinnej i zwierzęcej

Jedną z podjętych decyzji jest zgoda na rozdzielenie produkcji roślinnej od zwierzęcej przy szacowaniu strat suszowych, o co apelowali rolnicy.

– Jest to szczególnie istotne dla hodowców krów mlecznych – podkreślił szef resortu rolnictwa, informując jednocześnie, że mamy na to działanie zgodę Komisji Europejskiej.

Zapłata za mokrą kukurydzę

Kolejna decyzja Rady Ministrów dotyczy wypłaty ze środków Skarbu Państwa pomocy rolnikom, którym firmy nie zapłaciły za mokrą kukurydzę. Wsparcie będzie udzielane do wysokości 80 proc. wartości, na jaką wystawiona została faktura.

Wydłużenie terminu składania wniosków dotyczących mokrej kukurydzy

Jednocześnie podjęta została decyzja wydłużająca do 29 września 2023 r. termin składania wniosków dotyczących skupu mokrej kukurydzy. No to działanie nie ma jeszcze zgody Komisji Europejskiej.

Wydłużenie składania wniosków w ramach programu Locha+

W przypadku tego programu również został  wydłużony termin składania. Wnioski będzie można składać do 15 września 2023 r.
Skup masła i mleka odtłuszczonego

– Jeszcze w tym tygodniu Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych rozpocznie skup masła i mleka odłuszczonego w proszku – poinformował minister Robert Telus.

Skup malin

Szef resortu rolnictwa poinformował również, że dwie spółki skarbu państwa wznowią skup malin.

– Ten mechanizm bardzo dobrze zafunkcjonował w odniesieniu do maliny wiosennej i jestem przekonany, że tak samo będzie i tym razem – podkreślił minister Robert Telus.

Realizacja pomocy zbożowej

– Już 1,5 mld złotych wpłynęło na konta rolników w ramach pomocy zbożowej. Skorzystało z niej ok. 36 tysięcy rolników w ramach I transzy i 65 tysięcy rolników w ramach II transzy – powiedział szef resortu rolnictwa.

Kredyty płynnościowe

Minister Robert Telus poinformował, że już 5,4 mld złotych dla 36 tysięcy gospodarstw zostało wykorzystanych z puli 10 mld złotych przeznaczonych na akcję kredytów płynnościowych.

Eksport zboża z Polski

– Wobec pojawiających się po raz kolejny informacji o zbożu zalegającym w magazynach informuję, że w ciągu 5 miesięcy, od marca do lipca 2023 r., wyeksportowaliśmy ponad 6 mln ton zboża, przy imporcie w tym czasie ok. 580 tysięcy ton zboża – podkreślił minister Robert Telus, zwracając jednocześnie uwagę, że miesięczne zużycie zboża w Polsce wynosi ok. 2,5 mln ton.
Powołanie Pełnomocnika ds. dzierżaw i dialogu społecznego

Minister poinformował, że dziś został przez niego powołany Pełnomocnik ds. dzierżaw i dialogu społecznego.

– Nie jest to nowe stanowisko, ale zwiększenie zadań dla ministerialnego prawnika – dyrektora departamentu prawnego – podkreślił minister.

Fundusz Ochrony Rolnictwa

– Tylko w ciągu dwóch pierwszych miesięcy funkcjonowania Funduszu Ochrony Rolnictwa rolnicy złożyli do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wnioski opiewające na łączną kwotę 12 mln złotych – poinformował szef resortu rolnictwa.

Więcej środków na Program dla szkół

Minister poinformował ponadto, że o 10 mld złotych został zwiększony budżet Programu dla szkół z przeznaczeniem na soki: malinowy i jabłkowy.

Ryczałt dla małych gospodarstw

Szef resortu rolnictwa przypomniał, że tylko do końca sierpnia br. rolnicy mogą składać żądania dotyczące ryczałtu dla małych gospodarstw do 5 ha. Ryczałt wynosi 225 euro/ha.

Nowe rynki zbytu

Wiceminister Krzysztof Ciecióra poinformował o dostępie do nowych rynków zbytu.

– Ciężka praca naszych służb i współpraca z KOWR i MSZ przyniosły pożądane efekty. Uzyskaliśmy dostęp dla naszej wołowiny do rynków w Turcji i Tajlandii – powiedział wiceminister Ciecióra.

Podsekretarz stanu przypomniał jednocześnie, że Filipiny zgodziły się na regionalizację w przypadku polskiego drobiu, a w tym roku polska wołowina uzyskała dostęp do rynku chińskiego i wietnamskiego.

Rozwój eksportu rolnego

– Wartość polskiego eksportu rolnego za I półrocze tego roku wyniosła ponad 25 mld euro – poinformował sekretarz stanu Ryszard Bartosik.

– Polska żywność jest najlepsza na świecie, a potwierdza to fakt, że ponad 73 proc. naszego eksportu rolnego trafia na rynek wspólnotowy – dodał wiceminister Bartosik.

Sekretarz stanu dodał, że cały czas utrzymuje się dodatnie saldo wymiany handlowej w wysokości 9 mld euro.

– Najwyższą pozycję w naszym eksporcie rolnym zajmuje mięso, jego przetwory i żywiec, a na drugim miejscu znajdują się zboża – poinformował wiceminister.

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO