KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

"Kobiety dla Polskiej Wsi" - weź udział w konkursie

Opublikowano 23.08.2023 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
23 sierpnia startuje konkurs dla kobiet zaangażowanych w działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich „Kobiety dla Polskiej Wsi”. Inicjatorem konkursu jest Rada Kobiet w rolnictwie. Zgłoszenia można przesyłać do 12 września br. 

Cel konkursu

Celem konkursu jest uhonorowanie i promowanie kobiet działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

W wyniku konkursu wyłonione zostaną laureatki w 9 kategoriach:

 •     Kobieta Rolnik;
 •     Kobieta Przedsiębiorca;
 •     Kobieta Kultury Ludowej;
 •     Kobieta Społecznik;
 •     Kobieta Samorządowiec;
 •     Kobieta Innowacyjna;
 •     Kobieta promująca zdrowy styl życia;
 •     Kobieta w Nauce;
 •     Kobieta Ambasador bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym.

Kto może zostać kandydatką do tytułu „Kobiety dla Polskiej Wsi”?

Do udziału w Konkursie można zgłaszać kobiety, które spełniają jeden z poniższych warunków:

 •     prowadzą lub pracują w gospodarstwie rolnym;
 •     prowadzą na wsi pozarolniczą działalność gospodarczą lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą skierowaną między innymi do mieszkańców wsi;
 •     podejmują na polskich terenach wiejskich aktywną działalność społeczną, kulturalną, oświatową lub inną na rzecz mieszkańców wsi.

Kto może zgłaszać kandydatki?

Zgłoszeń dokonywać mogą: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jednostki doradztwa rolniczego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, instytucje naukowo-badawcze, związki i organizacje rolnicze, wojewoda, marszałek województwa, starosta, prezydent miasta, burmistrz, wójt, sołtys, fundacje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich.

Jak zgłosić kandydatkę?

Zgłoszenia należy przesyłać w formie wypełnionego i podpisanego przez kandydatkę oraz wskazane podmioty formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem jednej z poniższych form:

 •     za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracyjnych ePUAP lub
 •     pocztą tradycyjną na adres: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs pn. „Kobiety dla Polskiej Wsi”.

Termin przesyłania zgłoszeń:

Formularz zgłoszeniowy należy przekazać Organizatorowi w terminie do 12 września 2023 r. do godz. 11.00. O zachowaniu terminu składania zgłoszeń decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie Konkursu „Kobiety dla Polskiej Wsi”

Wręczenie nagród odbędzie się podczas konferencji organizowanej przez Radę Kobiet w rolnictwie w październiku 2023 r.

O Radzie Kobiet w rolnictwie

Rada Kobiet w rolnictwie jest organem pomocniczym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do zadań Rady należy m.in.:

 •     analiza bieżącej sytuacji kobiet na obszarach wiejskich i identyfikacja problemów w tym zakresie;
 •     rekomendowanie różnego rodzaju inicjatyw;
 •     wspieranie akcji społecznych oraz innych działań związanych z szeroko pojętą sytuacją kobiet na terenach wiejskich.

Kontakt:

radakobiet@minrol.gov.pl

tel. 22 623 19 62

Regulamin konkursu pn. „Kobiety dla Polskiej Wsi” i formularz zgłoszeniowy TUTAJ

Źródło: MRiRW

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO