KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

Polska obszarem wolnym od zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego u świń (ADV)!

Opublikowano 24.08.2023 r.
Choroba Aujeszkyego to groźna, wirusowa choroba zakaźna zwierząt gospodarskich i wolno żyjących, głównie świń. Na zakażenie wrażliwe są niemal wszystkie gatunki ssaków, z wyjątkiem człowieka i małp bezogonowych. Literatura podaje, iż czynnikiem chorobotwórczym jest wirus SHV-1 (Herpesvirus suis typ 1), a głównym rezerwuarem wirusa w środowisku są świnie. 

Do zakażenia może dojść drogą donosową, doustną, poprzez uszkodzenie skóry, w czasie krycia lub unasienniania, a także drogą wewnątrzmaciczną (płody od matki). Zwierzęta mięsożerne (psy i koty) mogą zarazić się przez zjedzenie np. surowej, zakażonej wieprzowiny. Wirus u świń atakuje wiele narządów, ale może się także utrzymywać w stanie latentnym (uśpionym) nawet przez okres całego życia świni. Jednakże, czynniki obniżające odporność (np. stres) mogą spowodować okresowe siewstwo wirusa. U świń typowymi objawami są: gorączka, szare zabarwienie skóry, duszność, biegunka, spadek ciężaru ciała, większe zużycie paszy, drżenie mięśni (drżączka prosiąt), wygięcie kręgosłupa, ślinotok, niedowłady, porażenia, a u loch również zaburzenia w rozrodzie (ronienia, martwe płody, słabe mioty, spadek liczby prosiąt w miocie). U innych gatunków zwierząt (bydło, psy, koty) choroba cechuje się głównie objawami ze strony układu nerwowego: niedowłady, porażenia, bardzo silny świąd, który prowadzi do samookaleczeń zwierzęcia. Dla nich choroba ta jest śmiertelna.

Pierwszy przypadek choroby Aujeszkyego na terytorium naszego kraju stwierdzono w 1958 r. u zwierząt futerkowych. Rok później – po raz pierwszy – zarejestrowano tę chorobę u świń. Początkowo, w roku 2006, wdrożono program zwalczania choroby w województwie lubuskim. Następnie, w roku 2008, został on rozszerzony na pozostałe województwa. Łącznie stwierdzono i zwalczono chorobę w 19 382 stadach świń, w których wykryto 51 162 zakażonych świń. Podstawą do wystąpienia do Komisji Europejskiej z wnioskiem o uznanie całego terytorium kraju za obszar wolny od zakażenia ADV, był fakt, iż od września 2020 r. nie stwierdzono choroby Aujeszkyego w Polsce.


W związku z zaistniałą sytuacją, w pierwszych dniach czerwca 2023 roku, Główny Lekarz Weterynarii poinformował, za pośrednictwem swojej strony internetowej, że w dniu 2 czerwca 2023 r. w Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1071 z dnia 1 czerwca 2023 r. zmieniające niektóre załączniki do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620 w odniesieniu do zatwierdzenia lub cofnięcia statusu obszaru wolnego od choroby dla niektórych państw członkowskich lub ich stref lub kompartmentów w odniesieniu do niektórych chorób umieszczonych w wykazie i zatwierdzenia programów likwidacji niektórych chorób umieszczonych w wykazie, w którym wymieniono Polskę w części I załącznika VI do rozporządzenia 2021/620.


Oznacza to, iż od 5 czerwca 2023 r. terytorium Polski zostało oficjalnie uznane przez Komisję Europejską za obszar wolny od zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego u świń (ADV). Jest to najwyższy status zdrowotny, jaki może zostać przyznany państwu członkowskiemu w odniesieniu do tej choroby. Obecnie, w przypadku przemieszczania świń pochodzących z Polski do innych państw członkowskich nie ma konieczności spełniania dodatkowych warunków weterynaryjnych w odniesieniu do tej choroby, w tym wykonywania dodatkowych badań laboratoryjnych próbek pobranych od świń, które mają zostać przemieszczone. Jednocześnie świnie wprowadzane na terytorium Polski z innych państw członkowskich lub ich obszarów o niższym statusie epizootycznym muszą spełniać dodatkowe wymagania weterynaryjne w tym zakresie.

 
Jakub Borkowski
"Wieś Kujawsko-Pomorska", lipiec 2023 r. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do niego tutaj
POWIĄZANE TEMATY:choroba aujeszkyego
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO