KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • Narodowy Instytut Wolności
 • ODR Bratoszewice
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Premie dla młodych rolników – więcej czasu na wnioski

Opublikowano 20.09.2023 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Młodzi rolnicy mają więcej czasu na przygotowanie dokumentacji oraz złożenie wniosków. Sprawdź szczegóły!

Premie dla młodych rolników

Do 16 października 2023 r. wydłużony został termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach interwencji Premie dla młodych rolników Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. 

O przyznanie Premii dla młodych rolników z PS WPR 2023-2027 mogą się ubiegać osoby fizyczne, które:

 •     w dniu złożenia wniosku będą pełnoletnie, ale nie ukończą 41 roku życia;
 •     nie rozpoczęły jeszcze prowadzenia działalności rolniczej albo rozpoczęły ją nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 •     mają numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 •     posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący albo zobowiążą się do ich uzupełnienia;
 •     złożą biznesplan, do którego realizacji się zobowiążą.

Pomoc ma charakter ryczałtu i wynosi 200 tys. zł (wypłata środków będzie realizowana w dwóch ratach). Otrzymane fundusze mogą zostać przeznaczone m.in. na:

 •     inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży;
 •     zakup nieruchomości rolnych;
 •     zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich;
 •     inwestycje w nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich;
 •     zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu i pojazdów służących wsparciu prowadzonej działalności;
 •     zakup oprogramowania komputerowego.

Wnioski o przyznanie wsparcia można składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR do 29 września 2023 r.

Źródło: ARiMR

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO