KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Znakowanie żywności w RHD

Opublikowano 01.09.2023 r.
Żywność sprzedawana konsumentom w ramach rolniczego handlu detalicznego musi być prawidłowo oznakowana, zgodnie z określonymi normami. Najważniejszym aktem prawnym regulującym tę kwestię jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z 25 października 2011 r. Należy również uwzględnić wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych, a także zalecenia ujęte w innych przepisach, zależnie od rodzaju produktu.

rolniczy handel detaliczny znakowanie żywności

Wymagania określone w rozporządzeniu obowiązują wszystkie podmioty działające na rynku spożywczym. Dotyczy to również wytwarzania produktów w warunkach domowych i na małą skalę.

Informacje o produkcie muszą być umieszczone na opakowaniu lub w dołączonej etykiecie. Natomiast w przypadku żywności sprzedawanej luzem lub pakowanej dopiero w momencie sprzedaży, po przygotowaniu porcji na życzenie klienta, mają być dostępne w miejscu sprzedaży. Co istotne, zawarte informacje muszą być rzetelne i prawdziwe, by umożliwić identyfikację produktu i nie wprowadzać konsumenta w błąd.

Do podstawowych danych, jakie muszą znaleźć się w oznakowaniu opakowanego środka spożywczego, należą:
•     nazwa żywności
•     wykaz składników, ze wskazaniem tych, które powodują alergię lub reakcję nietolerancji
•     ilość określonych składników lub ich kategorii
•     ilość netto żywności
•     data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia
•     wszelkie specjalne warunki przechowywania lub reguły użycia
•     nazwa lub imię i nazwisko oraz adres producenta
•     kraj lub miejsce pochodzenia (jeśli dotyczy)
•     instrukcja użycia, gdyż w przypadku braku takich wytycznych odpowiednie wykorzystanie danego środka spożywczego byłoby utrudnione
•     informacja o wartości odżywczej – w RHD nie jest wymagana
•     oznaczenie partii produkcyjnej – może być tożsame z datą produkcji lub terminem przydatności do spożycia.

Jeśli producent RHD sprzedaje swoje wyroby konsumentowi finalnemu lub zakładom żywienia zbiorowego bez opakowania i do bezzwłocznej sprzedaży, wówczas podaje obowiązkowe informacje na wywieszce w miejscu sprzedaży bądź innym nośniku, który jest widoczny dla klienta.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych, podaje się wówczas następujące dane:
•     nazwę środka spożywczego
•     nazwę albo imię i nazwisko producenta
•     wykaz składników
•     klasę jakości handlowej albo inny wyróżnik jakości handlowej, jeżeli zostały one ustalone w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych lub ich grup albo jeżeli obowiązek podawania klasy jakości handlowej czy wyróżnika wynika z odrębnych przepisów
•     w przypadku pieczywa: masę jednostkową oraz informację „pieczywo produkowane z ciasta mrożonego” albo „pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego” – gdy został zastosowany taki proces technologiczny.

Rolnik prowadzący sprzedaż w ramach RHD lub rozpoczynający taką działalność powinien pamiętać, że do wybranych grup produktów odnoszą się szczegółowe wymagania, które muszą być przestrzegane. Dotyczy to m.in.: dżemów i innych przetworów owocowych, miodu, soków oraz nektarów. Bezpośredni nadzór nad żywnością sprzedawaną w rolniczym handlu detalicznym sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna i Państwowa Inspekcja Weterynaryjna. Kontrolę może przeprowadzić także Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych pod kątem weryfikacji dokumentów umożliwiających identyfikację artykułów rolno-spożywczych czy sprawdzenia opakowań, oznakowania i prezentacji.

Nie warto bagatelizować przepisów dotyczących prawidłowego oznakowania produktów. Informacje powinny być jasne i zrozumiałe dla kupujących, którzy chcą świadomie dokonywać wyborów dotyczących żywności i diety, odpowiednio pod kątem indywidualnych potrzeb. Prawidłowe znakowanie wpływa także na wysoki poziom ochrony zdrowia konsumentów i bezpieczeństwo żywnościowe.
 

 
Edyta Borczyk
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO