KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Zakładanie ekologicznej uprawy truskawek

Opublikowano 08.09.2023 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Uprawa truskawek ekologicznych cieszy się dużym zainteresowaniem. Polska zajmuje trzecie miejsce w Unii Europejskiej w produkcji tych owoców. Jednak założenie takiej plantacji jest procesem złożonym i wymaga spełnienia wielu warunków, aby w przyszłości uzyskać rośliny zdrowe i dobrze plonujące.

ekologiczna truskawka

Ekologiczna uprawa truskawek

Truskawki są wieloletnią byliną. Wybierając dla nich miejsce na polu, musimy zwrócić uwagę na kilka czynników. W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy gleba nie została skażona metalami ciężkimi lub zdegradowana przemysłowo. W tym celu należy wykonać badanie podłoża na zawartość metali ciężkich oraz jego analizę chemiczną, umożliwiającą określenie pH i zawartości składników pokarmowych. Plantacja powinna się znajdować w odległości co najmniej 200 m od ciągów komunikacyjnych i dróg.

Do uprawy truskawek ekologicznych nadają się gleby pyłowe (lessy), lekkie gliny, gleby piaszczysto-gliniaste i mady zasobne w próchnicę o uregulowanych stosunkach wodnych. Nie są tutaj polecane tereny gliniaste, piaszczyste, nisko usytuowane z zastoiskami wodnymi lub mrozowymi czy też szczyty wzniesień. Właściwy odczyn gleby dla truskawki mieści się w przedziale pH 5,6-6,5. Odczyn poniżej 4,5 pH powoduje niedobory wapnia w roślinach; natomiast pH powyżej 6,5 zakłóca pobieranie żelaza przez rośliny (chloraza).

Zakładając plantację, należy pamiętać o wykonaniu szeregu zabiegów agrotechnicznych hamujących wzrost chwastów. W przedplonie powinny znajdować się rośliny użyźniające i wzbogacające glebę w substancje organiczne. Rola przedplonu jest bardzo duża. Pozytywnie na rozwój sadzonych truskawek wpływają uprawy zbóż (w tym mieszanki zbożowo-strączkowe), rzepaku ozimego, gorczycy, roślin bobowatych i warzyw (fasoli, grochu). Rośliny wieloletnie bobowate (koniczyny, lucerny) i trawy potęgują występowanie larw chrząszczy, nicieni i opuchlaków. Werticilioza wywoływana przez grzyby z rodzaju Verticillium dahliae często występuje w uprawach malin, pomidorów i kukurydzy, dlatego rośliny te nie są polecane w przedplonie. Choroba powoduje gwałtowne więdnięcie liści truskawek.

Nawozy naturalne (obornik, kompost) pozytywnie wpływają na żyzność gleby i polepszają warunki dla wzrostu roślin. Dawka 30-35 t obornika lub 20-30 t kompostu, 300 kg mączki fosforytowej i 300-400 kg Patentkali® czy Kalisop® jest optymalna dla 1 ha plantacji. Physio-Mescal G-18 zawiera łatwiej dostępny dla roślin fosfor niż ten wchodzący w skład mączek fosforytowych. Dolistne stosowanie preparatów z krzemem, takich jak: Barrier czy Optysil, znacząco poprawia zdrowotność roślin. Naturalnymi źródłami krzemu są gnojówki z pokrzywy lub skrzypu. Stosujemy je w odstępach tygodniowych na wychodzące młode liście roślin truskawek.

Sadzenie rozsady w stopniu kwalifikacji Elita II, Elita I daje satysfakcjonujący plon w pierwszym roku uprawy. Flanca pozyskana ze szkółki jest zachowana w czystości odmianowej i ma lepszą zdrowotność. Na terenie Polski znajduje się tylko jedna szkółka produkująca sadzonki truskawek ekologicznych. W ekorolnictwie występuje odstępstwo i można zastosować konwencjonalny materiał szkółkarski.

Rodzaj sadzonki użyty do założenia plantacji ekologicznej ma duże znaczenie. Sadzonki świeże, pozyskane bezpośrednio z matecznika, sadzi się na przełomie lipca i sierpnia. W pierwszym roku rośliny tworzą głównie system korzeniowy i jeszcze słabo owocują. Rozsady doniczkowane mają już uformowany system korzeniowy, sadzimy je więc na przełomie lata i jesieni.

Rośliny przyjmują się wówczas łatwiej i obficiej owocują w kolejnym roku uprawy.

Najdroższą, lecz mającą istotną właściwość – owocowanie po dwóch miesiącach od posadzenia, jest sadzonka typu frigo. Flance, pozyskane w okresie spoczynku zimowego z roślin dorosłych po pierwszym roku wegetacji, są przechowywane w temperaturze -2 st. C. Można je sadzić w dogodnych terminach, optymalnie od marca do czerwca. Ich zaletą jest również owocowanie już po dwóch miesiącach po posadzeniu roślin.

Szerokość międzyrzędzi powinna być dostosowana do maszyn, które mamy w gospodarstwie. Zaleca się, aby odstępy między roślinami wynosiły 20-30 cm do 40 cm na glebach żyznych. Na hektar uprawy zużywa się 40-80 tysięcy sztuk sadzonek. Liście sercowe rozsad powinny znajdować się tuż nad powierzchnią ziemi. Głębokie sadzenie skutkuje gniciem roślin, natomiast zbyt płytko umieszczone mogą wysychać.

Truskawki mają płytki system korzeniowy i są wrażliwe na niedobór wody w glebie. Narażone na suszę rośliny redukują części nadziemne, wydają drobniejszy plon o gorszych parametrach, co w ostateczności wpływa na słabsze zawiązywanie pąków kwiatowych na następny sezon wegetacyjny.

Truskawki wykazują duże zapotrzebowanie na wodę od fazy kwitnienia do zakończenia zbioru owoców. Deszczowanie zwiększa ryzyko porażenia roślin i owoców szarą pleśnią. Zalecany jest więc system nawodnieniowy – najlepiej kropelkowy – o wydajności 250-300 l/ha, który można wykorzystać również do nawożenia roślin.

Najważniejszym zabiegiem w uprawie truskawek ekologicznych jest mechaniczne niszczenie chwastów. Dwa tygodnie po zbiorach należy ponadto wykosić liście i uprzątnąć je z plantacji oraz przekopać ściółkę. Usunięcie starych liści wiosną zmniejszy występowanie chorób.

Częstymi agrofagami w uprawie truskawek są grzyby powodujące szarą pleśń i białą plamistość liści truskawek, natomiast kwieciak malinowiec, zmiennik lucernowiec i roztocz truskawkowiec są powszechnie występującymi szkodnikami.

Rekomendowane do rolnictwa ekologicznego odmiany to:

  • wczesne: Honeoye, Kent
  • średnio wczesne: Salut, Aga, Filon, Camarosa, Elkant
  • średnie: Onebor – Marmolada
  • późne: Polka.

Założenie plantacji truskawek ekologicznych jest czasochłonne pod względem doboru stanowiska i przygotowania gleby. Jednak poniesione w pierwszym roku nakłady inwestycyjne przełożą się na powodzenie w uprawie w postaci obfitych plonów smacznych i zdrowych owoców podczas kolejnych lat.

 
Sylwia Cizio
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO