KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Imieniny Maryi

Opublikowano 13.09.2023 r.
przez Lidia Lasota
Święto Najświętszego Imienia Maryi Panny pochodzi z Hiszpanii. Zostało zatwierdzone w 1513 roku. W XVII wieku papież Innocenty XI rozszerzył obchody tego święta na cały Kościół powszechny. Za datę przyjęto 12 września, cztery dni po święcie Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.   

Po Soborze Watykańskim II, który obradował w latach 1962- 1965, po zmianach dokonanych we Mszale Rzymskim, dzień ten został usunięty z kalendarza, choć msza wotywna nie uległa zmianie. Dopiero papież Jan Paweł II w 2003 r., przywrócił Święto Najświętszego Imienia Maryi Panny.
Imię Matki Bożej pojawia się w Ewangelii św. Łukasza,  w opisie zwiastowania: 

„Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja”. Ewangelista Łukasz jeszcze w kilku innych miejscach wymienia imię Maryja. Znajdziemy je również w Ewangelii św. Mateusza. 

Jak mówi Tradycja rodzice Matki Bożej - Joachim i Anna wybrali dla swojej córki imię za wyraźnym wskazaniem Bożym. Imię to nosiły również inne kobiety, wymienione w Biblii. Po raz pierwszy spotykamy je w Księdze Wyjścia. Gdyż tak nazywała się siostra Mojżesza. W czasach nowotestamentowych imię to było bardzo popularne. Ewangelie i pisma apostolskie wskazują jeszcze na cztery inne Marie: Marię Kleofasową, Marię Magdalenę, Marię, matkę Marka Ewangelisty, Marię, siostrę Łazarza. 

Imię to wymawiano i zapisywano w różnych formach: Miriam, Mariam, Mariame, Maria. „Umiłowana przez Jahwe”, "Pani", „piękna”, „orędowniczka”, czy „napawająca radością”. Współczesne badania filologiczne starożytnego Egiptu sugerują, że Maryja oznacza „damę, piękną lub ukochaną”.  Niektórzy badacze starożytnych tekstów syryjskich uważają, że zbitka głosek - mrym wywodzi się od czasownika rwn, tłumacząc tym samym znaczenie tego wyrazu jako - „wysoka, wzniosła, wywyższona”.  Aramejskie Mariam, a hebrajskie Miriam trudno dosłownie przetłumaczyć.

Podkreśla się kilka jego znaczeń: Etymologia imienia „Maryja” nie jest do końca znana. Powszechnie tłumaczy się znaczenie imienia Maryja jako Pani. Tak też uważał, żyjący na przełomie IV i V wieku św. wielki doktor Kościoła św. Hieronim. Jego największym dokonaniem było dokonanie przekładu tekstu Pisma św. z języków oryginalnych – greckiego i hebrajskiego na łacinę. Przekład ten nazywany „Wulgatą” należy do znaczących tekstów biblijnych.  

Św. Hieronim pisał: „Wiedzieć należy, że Maryja w języki syryjskim znaczy Pani”. 
Imię to posiada również kilkadziesiąt innych znaczeń. Św. Hieronim odczytał Imię Maryi jako Stella Maris - Gwiazda Morza - bo jak światło latarni prowadzi nocą żeglarzy, tak Maryja prowadzi ludzi do portu zbawienia. Inne przywoływane najczęściej znaczenia to: pani, świetlista, olśniewająca, opromieniająca. W historii Kościoła powstały setki różnych tytułów nadawanych Maryi, wymienianych np. w Litanii Loretańskiej. 

Najważniejsze, nowe znaczenie Imienia Maryi, pojawiło się w pozdrowieniu Anioła: „Pełna łaski”. Archanioł Gabriel rozpoczął swoją misję od nadania Maryi „imienia łaski”. Imię to wyraża plany Boga  wobec młodej dziewczyny z Nazaretu. O imieniu Matki Bożej dowiadujemy się z Ewangelii św. Łukasza w jego relacji o zwiastowaniu: „Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja”. Łukasz wymienia to imię jeszcze kilkukrotnie. Podaje je również św. Mateusz Ewangelista.  

Św. Tomasz a Kempis zwracał uwagę na jeszcze inny aspekt. Pisał:  
„Szatani boją się Królowej Nieba i zaledwie usłyszą Jej imię, natychmiast uciekają, jakby ogniem porażone”. 

Przez wieki było to popularne imię żeńskie, choć stosunek do tego imienia zmieniał się. W 1600 r. jeden z kaznodziei katedry krakowskiej tak mówił: 
„Niech więc te niewiasty, które imię Jej noszą, starają się godnie mu odpowiedzieć, naśladując w każdej chwili życiem swoim te cnoty, którymi jaśniała ich Patronka Maryja”.

Polski, piętnastowieczny historyk i kronikarz ks. Jan Długosz pisał o pewnej niestosowności nadawania dziewczynkom przy chrzcie imienia Matki Bożej. Dlatego też w Polsce często nadawano dziewczynkom imię pochodne - Marianna. Działo się tak jeszcze do połowy ubiegłego stulecia. Choć był taki czas, że imię Maria postrzegani jako niemodne, to obecnie znów należy do najpopularniejszych imion. Zajmuje dziesiąte miejsce w rankingu najczęstszych imion kobiecych. Zanikła natomiast prawie zupełnie męska wersja imienia - Marian. 

Prymas tysiąclecia, kard. S. Wyszyński, wielki czciciel Maryi, uważał, że w języku polskim powinno się wymawiać to imię jako Maryja, a nie Maria. Maryja jest jedna, a Marii jest więcej. 
 

  Lidia Lasota
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO