KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

Mniejsze pogłowie zwierząt hodowlanych niż przed rokiem

Opublikowano 23.09.2023 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Te statystyki są zapewne zgodne z trendami Europejskiego Zielonego Ładu, ale raczej rolników nie cieszą. Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, pogłowie trzody chlewnej i bydła w czerwcu 2023 było niższe niż przed rokiem.

Według wstępnych danych pogłowie świń w czerwcu 2023 r. liczyło 9436,3 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadek o 1,8%. Redukcja pogłowia wystąpiła w czterech grupach świń, w szczególności w grupie trzody chlewnej na ubój, gdzie wyniosła 4,8%.


- Na początku czerwca 2023 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 9436,3 tys. sztuk i było niższe o 174,9 tys. sztuk (o 1,8%) od stanu notowanego w analogicznym okresie 2022 roku, a w porównaniu z liczebnością stada świń w grudniu 2022 r. – niższe o 187 tys. sztuk, tj. o 2,0% - poinformowała Karolina Banaszek, rzecznik prasowy GUS.


Największe udziały w krajowym pogłowiu świń miały województwa: wielkopolskie (32,4%), mazowieckie (14,2%), łódzkie (10,1%) oraz kujawsko-pomorskie (8,7%) i pomorskie (8,7%). Najmniejsze udziały miały województwa: lubuskie (0,8%), podkarpackie (0,8%) i małopolskie (1,1%).
Choć spadki pogłowia nie są duże, to jednak trzeba brać pod uwagę, że pogłowie trzody chlewnej w polskich gospodarstwach od kilku lat regularnie maleje.


Podobna sytuacja jest z bydłem. Jak poinformował GUS, pogłowie bydła[1] w czerwcu 2023 r. liczyło 6353,7 tys. sztuk, i było niższe o 1,4% w stosunku do czerwca ubiegłego roku. Zmniejszenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze spadku pogłowia wszystkich grup wiekowych stada za wyjątkiem bydła powyżej 2 lat (bez krów).


Pogłowie cieląt poniżej 1 roku spadło w porównaniu do stanu pogłowia w czerwcu 2022 r. o 3,2%, a w porównaniu do grudnia 2022 r. o 3,8% do poziomu 1855,4 tys. sztuk. 


Stado młodego bydła w wieku 1-2 lat nieukończonych zmniejszyło się, w stosunku do poprzedniego roku o 0,2%, a w porównaniu z grudniem 2022 r. odnotowano również spadek o 1,7% i osiągnęło poziom 1670,3 tys. sztuk. 

źródło danych: GUS

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO