KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
31 stycznia 2018

Glifosat jak bumerang

Rynek ochrony roślin stoi przed wyzwaniem polegającym na wprowadzaniu na rynek nowych substancji aktywnych. Związane jest to z pojawianiem się nowych agrofagów, powstawaniem odporności lub z wycofywaniem zarejestrowanych substancji czynnych. Zagrożeń niestety przybywa, a pula dostępnych na naszym rynku substancji czynnych jest ograniczona. 

Liczba substancji czynnych w krajach Unii Europejskiej różni się, w zależności od państwa.

W Polsce zarejestrowanych jest 235 substancji czynnych, we Francji ‒ 402, w Niemczech – 232, na Litwie – 165, w Portugalii – 265, w Hiszpanii – 314, natomiast w Wielkiej Brytanii ‒ 295. Różna jest więc liczba dostępnych pestycydów, która w Polsce liczy 1929 pozycji, we Francji ‒ 4100, w Niemczech – 1432, na Litwie – 363, w Portugalii – 1031, w Hiszpanii – 2241, a w Wielkiej Brytanii – 3658. Pamiętajmy, że niemal 10% środków ochrony roślin stosowanych w Europie jest uznawanych za nielegalne. W Polsce preparaty podrobione lub pochodzące z nielegalnego źródła stanowią nawet 15%, a ich wartość szacuje się na blisko 100 mln euro rocznie.

Znikające substancje

Według prof. Marka Korbasa z Instytutu Ochrony Roślin PIB, w UE trwają prace nad wycofaniem wielu kluczowych substancji czynnych stosowanych w chemicznej, ochronie roślin rolniczych, sadowniczych i ogrodniczych. Ewentualne wycofanie może mieć poważne konsekwencje ekologiczne i ekonomiczne. Komisja Europejska poszukuje obecnie rozwiązania problemów dotyczących pestycydów, które zakłócają gospodarkę hormonalną (EDP ‒ endocrine disruptor pesticides), które mogą wchodzić w interakcje z ludzkim układem hormonalnym. Komisja Europejska wydała wstępną listę substancji czynnych, które mają być klasyfikowane, jako kwalifikujące się do zastąpienia (CFS). 

Powracający glifosat

Kontrowersyjny temat glifosatu powróci za 5 lat ‒ Komisja Europejska przedłużyła licencję na jego stosowanie. Pod koniec listopada 2017 roku, państwa członkowskie UE postanowiły, że odnowią licencję na stosowanie aktywnego składnika środków chwastobójczych. Sprawa ciągnęła się od dłuższego czasu, bo kraje unijne były dzielone. W marcu 2016 roku Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) poinformowała, że nie ma dowodów na związek glifosatu z rakiem. Wcześniej podobną opinię wydał też Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). 18 państw głosowało za przyjęciem propozycji KE w sprawie przedłużenia licencji na pięć lat, dziewięć było przeciw, a jeden kraj wstrzymał się od głosu. 

Jednak niektóre z krajów UE, np. Francja, Włochy i Holandia, wprowadziły u siebie ograniczenia stosowania glifosatu ‒ zwłaszcza w miejscach użyteczności publicznej, takich jak parki czy tereny rekreacyjne. W Belgii od 1 czerwca obowiązuje zakaz sprzedaży tego środka osobom fizycznym i firmom nie mającym licencji.

Wycofany linuron

Wycofana została także substancja czynna linuron, która była dopuszczona do stosowania w uprawach bobiku, grochu pastewnego, kukurydzy, lnu oleistego i włóknistego, łubinu, słonecznika, soi i ziemniaka. Rolnicy mogą wykorzystywać zapasy do 3 czerwca 2018 roku (zgodnie z art. 46 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009). Z kolei okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla sprzedaży i dystrybucji minął 3 grudnia 2017 roku. Herbicydy, w których można znaleźć tę substancję czynną to: Afalon Dyspersyjny 450 SC, Aflex Super 450 SC, Datura 500 SC, Dongola 450 SC, Harrier 295 ZC, Hufiec 500 SC, Ipiron 450 SC, Linur 450 SC, Linurex 500 SC, Nightjar C 450 SC, Nuflon 450 SC.

Tabela 1. Substancje czynne kwalifikujące się do zastąpienia 
(według informacji przedstawionej przez prof. Marka Korbasa)

 

 

Fungicydy

triazole (cyprokonazol, difenokonazol, metkonazol, protiokonazol, tebukonazol,
tetrakonazol, epoksykonazol)

benzimidazole (tiofanat metylowy)

dikarboksyamidy (iprodion)

ditiokarbaminiany (tiuram)

imidazole (procholoraz)

pikoksystrobina

Herbicydy

acetamidy (dimetanamid –P)

aminofosfoniany (glifosat)

arylofenoksykwasy
(fluazyfop – P butylu)

pochodne kw. piryd. (chloropyralid, pikloram)

fluursulfuron metylowy

linuron

Insektycydy

pyretroidy (beta-cyflutryna, deltametryna, esfenwalenat, lambda-cyhalotryna)

neonikotynoidy (chlotianidyna, tiametoksam)

chloronikotynyle (imidachlopryd, tiachlopryd)

spirodiklofen

 

Tabela 2. Nazwy handlowe preparatów, których data wygaśnięcia rejestracji
przypada w 2018 roku

L.p.

Nazwa handlowa preparatu

Data wygaśnięcia rejestracji

Fungicydy

1

ABRINGO 500 SC

2018.10.31

2

ACANTO 250 SC

2018.07.10

3

ATAK 450 EC

2018.05.28

4

AVOCA 500 SC

2018.10.31

5

CHLOROFLASH 500 SC

2018.10.31

6

COMET 200 EC

2018.01.31

7

DOOLIN 500 SC

2018.10.31

8

EMINENT STAR 312 SE

2018.10.31

9

ENVOY

2018.01.31

10

FEZAN PLUS 226 SC

2018.10.31

11

GALILEO 250 SC

2018.07.10

12

GOLDEN PROCHLORAZ 450 EC

2018.05.28

13

INTIZAM 497 SC

2018.10.31

14

KLORAZ 450 EC

2018.10.08

15

MANITOBA 425 SC

2018.09.30

16

MATADOR 303 SE

2018.12.19

17

MATSURI 250 EC

2018.01.31

18

MEDALLON 450 EC

2018.10.08

19

MODERATOR 303 SE

2018.12.19

20

MONDATAK 450 EC

2018.10.08

21

OPERA TOP

2018.01.31

22

PIXEL 250 SC

2018.07.10

23

POLONIL 500 SC

2018.10.31

24

POSSE 450 EC

2018.10.08

25

PRIAXOR

2018.01.31

26

PROCEED

2018.10.31

27

PROCHLORAZ 450 EC

2018.10.08

28

REVELLER 280 SC

2018.03.17

29

RIALTO 500 SC

2018.10.31

30

SHERLOCK 280 SC

2018.03.17

31

VANGARD 75 WG

2018.04.30

32

YAMATO 303 SE

2018.12.19

Herbicydy

1

APYROS 75 WG

2018.12.03

2

AURORA 40 WG

2018.07.17

3

BLUSKY 500 WG

2018.10.31

4

CHWASTOX NOWY TRIO 390 SL

2018.01.31

5

CHWASTOX PROFESSIONAL 750 SL

2018.10.31

6

FASTOXIN 300 SL

2018.10.31

7

FAWORYT 300 SL

2018.04.30

8

HELGRAN 75 WG

2018.10.31

9

HELION 300 SL

2018.04.30

10

HELMSTAR 75 WG

2018.10.31

11

MASTER 50 WG

2018.10.31

12

MCPA 300 SL

2018.10.31

13

MCPA PLUS 340 SL

2018.10.31

14

MOFAT 500 WG

2018.10.31

15

NAXEL 75 WG

2018.10.31

16

NYLON 75 WG

2018.12.03

17

ORDAGO PRO 440 SC

2018.07.31

18

PLEBAN 75 WG

2018.10.31

19

PREMIER 300 SL

2018.10.31

20

PREMIER 500 SL

2018.10.31

21

PREMIER 750 SL

2018.10.31

22

PREMIER D 750 SL

2018.10.31

23

RANGA 75 WG

2018.10.31

24

TRIBEN SUPER 50 SG

2018.10.31

25

TRIMAX 50 SG

2018.10.31

26

TRISTAR 50 SG

2018.10.31

27

VIKING 75 WG

2018.10.31

28

WEEDOX PLUS 340 SL

2018.10.31

29

WEEDOX 300 SL

2018.10.31

Insektycydy

1

CYTHRIN 500 EC

2018.10.31

2

HUNTER S 400 EC

2018.09.30

3

MAGAZYNIER 500 EC

2018.09.30

4

MARKIZ 400 EC

2018.09.30

5

PROALFACYPERMETRIN

2018.07.31

6

RODAN S 400 EC

2018.09.30

7

ROVAR 500 EC

2018.09.30

8

SUPERSECT 500 EC

2018.10.31

 

 

 

 

kontakt1.jpg
Małgorzata Kaczmarek
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu realizuje na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA

Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione