KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • ODR Bratoszewice
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Biogazownie rolnicze i spółdzielnie energetyczne: nowe warunki od 1 października

Opublikowano 02.10.2023 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
KOWR opublikował zaktualizowane „Warunki uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem” oraz „Warunki zamieszczenia danych w wykazie spółdzielni energetycznych”. 

1 października 2023 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1762), które:

 •     rozszerzyły zasady i warunki wykonywania działalności gospodarczej
 •     w zakresie biogazu rolniczego o możliwość wytwarzania biometanu
 •     z biogazu rolniczego,
 •     rozszerzyły zakres podmiotowy rejestru wytwórców biogazu rolniczego o wytwórców biometanu z biogazu rolniczego,
 •     doprecyzowały definicję i przedmiot działalności spółdzielni energetycznych,
 •     doprecyzowały warunki współpracy spółdzielni energetycznej ze sprzedawcą energii,
 •     wprowadziły ułatwienia w zakresie zasad rozliczeń oraz sprawozdawczości spółdzielni energetycznych. 

Zaktualizowane warunki z zakresu:

 •     biogazu rolniczego dostępne są pod linkiem: https://www.gov.pl/web/kowr/warunki-uzyskania-wpisu-do-rejestru-wytworcow-biogazu-rolniczego,
 •     spółdzielni energetycznych dostępne są pod linkiem: https://www.gov.pl/web/kowr/zatwierdzenie-w-wykazie-spoldzielni-energetycznych.

KOWR przypomina również, że 11 września weszły w życie przepisy ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu. Przepisy te wprowadziły szereg ułatwień dla inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, w tym m.in.:

 •     przyspieszenie procesu budowy biogazowni rolniczej;
 •     ułatwienia w wydaniu warunków przyłączenia biogazowni rolniczej do sieci;
 •     zwolnienia z obowiązku zmiany przeznaczenia gruntów oraz ich wyłączenia dla biogazowni rolniczych lokalizowanych w gospodarstwach rolnych na powierzchni nie większej niż 1ha;
 •     dopuszczenia lokalizacji biogazowni rolniczych na gruntach należących do zakładu przetwórstwa rolno spożywczego, jeśli ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewidują możliwość lokalizacji zabudowy związanej z rolnictwem lub produkcją, lub usługami, lub magazynowaniem, a powierzchni gruntów pod biogazownię rolniczą nie jest większa niż 1ha;
 •     szczególnego trybu lokalizacji biogazowni powyżej 1 MW – uchwała lokalizacyjna rady gminy;
 •     zwolnienia określonych, bezpiecznych rodzajów biomasy spod restrykcyjnych przepisów odpadowych;
 •     łatwiejszego zagospodarowania produktu pofermentacyjnego jako nawozu.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: https://www.gov.pl/web/kowr/biogazownie-rolnicze-nowe-warunki-od-11-wrzesnia.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prowadzi działania wspierające rozwój odnawialnych źródeł energii w rolnictwie, w tym również w zakresie biogazowni rolniczych oraz spółdzielni energetycznych.

W okresie październik – listopad 2023 r. KOWR zaplanował realizację cyklu bezpłatnych warsztatów dotyczących funkcjonowania:

- spółdzielni energetycznych – więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/kowr/bezplatne-warsztaty-ze-spoldzielni-energetycznych

- biogazowni rolniczych – więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/kowr/biogazownie-rolnicze-bezplatne-warsztaty

Dodatkowe informacje na temat działań KOWR w zakresie wsparcia OZE znajdą Państwo pod linkiem: https://www.gov.pl/web/kowr/dzialania-informacyjno--promocyjne.

Źródło: KOWR
 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO