KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

Czemu lotnictwo wciąż nie jest zielone?

Opublikowano 03.10.2023 r.
Dekarbonizacja lotnictwa jest wciąż w fazie rozwoju. Taka sytuacja to wynik wielu wyzwań - zarówno natury technicznej, jak i ekonomicznej. Branża lotnicza, która długo polegała na tradycyjnych paliwach kopalnych, stara się znaleźć bardziej ekologiczne rozwiązania. Emisje CO2 związane z lotnictwem są ważnym elementem całej globalnej emisji gazów cieplarnianych - stanowią one około 2,8% światowych emisji CO2 związanych ze spalaniem paliw kopalnych.

 

Czemu lotnictwo wciąż nie jest zielone?

Dekarbonizacja lotnictwa jest wciąż w fazie rozwoju. Taka sytuacja to wynik wielu wyzwań - zarówno natury technicznej, jak i ekonomicznej. Branża lotnicza, która długo polegała na tradycyjnych paliwach kopalnych, stara się znaleźć bardziej ekologiczne rozwiązania. Emisje CO2 związane z lotnictwem są ważnym elementem całej globalnej emisji gazów cieplarnianych - stanowią one około 2,8% światowych emisji CO2 związanych ze spalaniem paliw kopalnych.

 

Co więcej, szybki wzrost tych emisji w ciągu ostatnich dwóch dekad sprawia, że branża systematycznie zwiększa swój udział w grupie źródeł emisji napędzającym globalne zmiany klimatu. Głównym źródłem emisji w tym sektorze są loty długodystansowe, choć stanowią niewielki procent wszystkich odbywanych podróży.

 

Jednym ze sposobów na zachęcenie branży lotniczej do bardziej ekologicznego podejścia ma być opodatkowanie paliwa lotniczego. Takie rozwiązanie może jednak mieć różne konsekwencje i w wielu kręgach budzi spore kontrowersje. Wprowadzenie podatków na paliwo lotnicze najpewniej wpłynie na ceny biletów lotniczych, a to może zaszkodzić dostępności podróży lotniczych - szczególnie dla osób o ograniczonym budżecie. Konieczne jest ponadto znalezienie równowagi między regulacjami a tempem wdrażania innowacji technologicznych, które mogą pomóc w dekarbonizacji tej branży.

 

Technologie przyszłości. Jak będziemy latać?

Jednym z najważniejszych kroków w kierunku redukcji emisji CO2 w sektorze lotniczym jest na pewno wprowadzenie samolotów napędzanych wodorem. Jako paliwo lotnicze ma on wiele zalet. Największe znaczenie ma niska emisja spalin oraz wysoka efektywność energetyczna. Obecnie prowadzone są prace nad rozwojem technologii i infrastruktury umożliwiającej stosowanie wodoru w lotnictwie.

 

Kolejnym ważnym aspektem jest zrównoważone paliwo lotnicze (SAF). Pod tą nazwą kryje się rodzaj paliwa produkowanego z odnawialnych źródeł, takich jak surowce roślinne lub zużyty olej spożywczy. Stosowanie SAF pozwala na zmniejszenie emisji CO2 związanych z lotami, co jest szczególnie istotne w przypadku długodystansowych podróży lotniczych.

 

Duże znaczenie ma także sekwestracja CO2. W tym kontekście rozważane są różne rozwiązania. Jednym z nich jest wykorzystanie technologii do wyłapywania i składowania dwutlenku węgla emitowanego przez samoloty. Sekwestracja CO2 może również odnosić się do wykorzystania naturalnych mechanizmów – np. działania lasów czy bagien absorbujących ten związek.

 

Zielone lotnictwo. Dlaczego go potrzebujemy?

Przemysł lotniczy stoi w obliczu rewolucji dzięki nowym technologiom, takim jak elektryfikacja w lotnictwie i paliwa wodorowe. Mogą one przynieść liczne korzyści dla całego sektora i pasażerów. Ci drudzy do swojej dyspozycji mają rozwiązania takie jak te dostępne na platformie https://tickets.pl/. Swoim użytkownikom oferuje ona możliwość wyboru najbardziej przyjaznych dla środowiska lotów. Biorąc pod uwagę fakt, że ten aspekt staje się coraz ważniejszym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o podróżach, z opcji skorzysta na pewno wielu podróżnych.

 

Wprowadzenie nowych technologii, takich jak elektryczne samoloty, może również przyczynić się do wzrostu konkurencyjności w przemyśle lotniczym. Firmy, które zainwestują w nowoczesne rozwiązania, mogą stać się liderami rynku, przyciągając pasażerów zainteresowanych ekologicznymi opcjami podróży. Z drugiej strony firmy te w przyszłości mogą czerpać korzyści z niższych kosztów operacyjnych związanych z większą efektywnością bardziej ekologicznych rozwiązań i zaoferować tańsze bilety lotnicze.

 

Omawiane technologie w przyszłości mogą znacząco wpłynąć na przemysł lotniczy. Samoloty elektryczne, autonomia lotów czy nowe źródła napędu, takie jak wodór odgrywają w nim coraz ważniejszą rolę. W miarę jak te technologie będą się rozwijać, przemysł lotniczy może stopniowo przekształcać się w bardziej zrównoważony i innowacyjny sektor.

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO