KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Narodowy Instytut Wolności
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

70 lat Stadniny Koni Michałów

Opublikowano 28.09.2023 r.
Stadnina Koni Michałów ma już 70 lat. Została założona w 1953 roku. Jest jedną spośród 31 spółek hodowli roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej nadzorowanych przez KOWR oraz jedną z dwóch strategicznych spółek KOWR hodujących konie arabskie czystej krwi.   

W dniu 15 września 2023 r. odbyła się uroczystość obchodów 70-lecia utworzenia Stadniny Koni Michałów. Taki jubileusz to przede wszystkim święto ludzi pracujących w stadninie na przestrzeni tych wszystkich lat, którzy z zaangażowaniem i pasją tworzyli i tworzą jej historię. Podczas uroczystości wyróżniona została Kazimiera Oleksy – Główna Księgowa, która w Stadninie pracuje od 1974 roku. Wręczono także odznaki honorowe Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - „Zasłużony dla Rolnictwa” długoletnim pracownikom SK Michałów: Katarzynie Gniewosz, Kazimierzowi Łuczakowi oraz Grzegorzowi Pajączkowskiemu. 

Konie arabskie czystej krwi wyhodowane w SK Michałów są rozpoznawalne na całym świecie. Stadnina jest jednym z najwybitniejszych europejskich i światowych ośrodków hodowlanych tej rasy. Obecnie w stadninie utrzymywanych jest 12 rodzin żeńskich.

Najważniejsze dla koni arabskich są pokazy krajowe i międzynarodowe, a także udział w wyścigach konnych, które jako próba selekcyjna dla koni tej rasy są wpisane do programu hodowlanego. Dla promowania koni arabskich jako bardzo dobrych koni pod siodło stadnina od wielu lat organizuje, we współpracy z Klubem Jeździeckim Michałów im.  I Pułku Strzelców Konnych, Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich Czystej Krwi. Mistrzostwa to nie tylko ocena sportowych walorów koni arabskich w konkurencjach jeździeckich rozgrywanych w Polsce i na świecie, ale także widowiskowe konkursy, z których najcenniejszy jest konkurs Polskiego Stroju Historycznego, rozgrywany wyłącznie w Polsce i pozwalający na kultywowanie i promowanie rodzimych tradycji.  

Spółka posiada także niewielkie (około 20 sztuk) stado koni małopolskich o rzadkiej maści tarantowatej. Atrakcją dla najmłodszych, odwiedzających stadninę, są kuce szetlandzkie utrzymywane w systemie bezstajennym. Stadnina Koni Michałów gospodaruje na ponad 600 ha. Produkcja roślinna jest w całości podporządkowana produkcji zwierzęcej, a aż 210 ha to trwałe użytki zielone – łąki kośne i pastwiska, głównie dedykowane koniom. Oprócz koni Spółka posiada także 2 stada bydła mlecznego, które liczą razem blisko 650 sztuk. Jest to stado rasy jersey i stado holsztyńsko-fryzyjskiego odmiany czarno-białej i czerwono-białej.
 
Obchody 70-lecia Stadniny Koni w Michałowie są okazją do podsumowania kilkudziesięciu lat hodowli konia arabskiego w Polsce, która stoi dzisiaj przed ogromnymi wyzwaniami związanymi z utrzymaniem się na rynku zdominowanym przez bliskowschodnie stadniny dysponujące nieograniczonymi budżetami. Konieczność zachowania pewnej odrębności genetycznej a także charakterystycznych dla „polskiego araba” cech, które przez lata wyróżniały go na pokazach i w hodowli powoduje, że spółka musi szukać własnej drogi do sukcesu, ale jednocześnie nie może tracić z oczu nadrzędnego celu, czyli hodowli koni pięknych i dzielnych, przez tyle lat będących chlubą naszego kraju.

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO