KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

Bioróżnorodność na gruntach rolnych

Opublikowano 23.10.2023 r.
Być może zastanawiasz się, dlaczego w ostatnim czasie tak dużo mówi się o bioróżnorodności? Czy wiesz, że utrata różnorodności biologicznej i ekoschematów stanowi zagrożenie dla funkcjonowania naszej planety, gospodarki i ludzkości?

bioróżnorodność

Bioróżnorodność

Być może zastanawiasz się, dlaczego w ostatnim czasie tak dużo mówi się o bioróżnorodności? Czy wiesz, że utrata różnorodności biologicznej i ekoschematów stanowi zagrożenie dla funkcjonowania naszej planety, gospodarki i ludzkości?

„Bioróżnorodność na świecie zanika w zastraszającym tempie. Kasujemy zawartość twardego dysku natury, nie wiedząc, jakie dane przechowuje.” Stavros Dimas, komisarz UE ds. środowiska

W ekoschemacie, wszystkie organizmy połączone są ze sobą siecią rozmaitych powiązań i zależności. Wyginięcie gatunku jest – niestety – nieodwracalne i niebezpieczne. Nie wiemy, jak utrata jednego elementu wpłynie na pozostałe z nim powiązane, ale na pewno poniesiemy tego konsekwencje. W zasadzie już je ponosimy.

Rolnictwo ma bardzo duży wpływ na różnorodność biologiczną i równocześnie bardzo jej potrzebuje. Dlatego istnieje konieczność zachowania i tworzenia w gospodarstwach tzw. infrastruktury ekologicznej.

Być może masz już w tym swój udział, jeśli wybrałeś jeden z ekoschematów we wniosku obszarowym na rok 2023. Możesz zrobić kolejny krok, decydując się na realizację programów rolnośrodowiskowych, zawierających obszerny wachlarz interwencji.

W tym artykule zapoznam Cię z Interwencją 7. Bioróżnorodność na gruntach ornych.

Polega ona na zakładaniu na gruntach ornych i utrzymaniu:

• śródpolnych, wieloletnich pasów kwietnych (wariant 7.1)
• ogródków bioróżnorodności (wariant 7.2).

Wymogi w ramach wariantu 7.1 Wieloletnie pasy kwietne

Pierwszym z nich jest założenie na gruncie ornym pasa kwietnego o szerokości od 3 do 9 m i powierzchni, co najmniej 0,1 ha przez wysiew w terminie od 15 sierpnia do 31 października (w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia realizacji zobowiązania) lub od 1 kwietnia do 15 maja (w pierwszym roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego) mieszanki nasion. Przy czym mieszanka ta powinna:

a) zawierać co najmniej 10 gatunków roślin (określonych w załączniku do rozporządzenia), w tym co najmniej 6 gatunków wieloletnich; przykładowe rośliny z załącznika to: chaber bławatek, facelia błękitna, gryka zwyczajna, rzepik pospolity, łubin żółty, koniczyna biała, koniczyna krwistoczerwona, dziewanna pospolita, czarnuszka siewna, rumian pospolity, babka lancetowata

b) zawierać gatunki uprawne i gatunki dziko rosnące, w tym uprawne lub dziko rosnące jednoroczne i dziko rosnące wieloletnie oraz dwuletnie

c) nie zawierać gatunków niepożądanych w wieloletnich pasach kwietnych, wskazanych w wykazie gatunków niepożądanych, takich jak: barszcz Sosnowskiego, chwastnica jednostronna, owies głuchy, perz zwyczajny, robinia akacjowa, wyczyniec polny.

Ograniczenia:
‒ nie można przekształcać istniejących trwałych użytków zielonych na pasy kwietne
‒ w obrębie pasa nie można przeorywać, wypasać, stosować nawozów mineralnych i naturalnych, osadów ściekowych oraz środków ochrony roślin

‒ pasy kwietne nie mogą stanowić miejsca składowania siana, słomy i odpadów lub obornika, a także służyć jako drogi dojazdowe ani miejsca
do parkowania maszyn oraz urządzeń rolniczych.

Stawka płatności – 3.501 zł/ha.

Wymogi w ramach wariantu 7.2 Ogródki bioróżnorodności

Należy do nich założenie i utrzymanie w okresie zobowiązania ogródka bioróżnorodności, zawierającego co najmniej 20 gatunków roślin (w ramach jednego gatunku dopuszcza się uprawę kilku odmian lub form populacji lub genotypów). Przy czym:
‒ przynajmniej jeden z uprawianych gatunków roślin to gatunek warzywny (wymieniony w załączniku nr 4 do rozporządzenia), czyli: marchew, pietruszka, por, burak, cebula oraz jeden z uprawianych gatunków to gatunek zielarski, np.: mięta, dziurawiec, bazylia, bluszcz kurdybanek, babka lancetowata

‒ przynajmniej 3 z uprawianych gatunków lub odmian są odmianami regionalnymi lub amatorskimi, wpisanymi do krajowego rejestru, lub odmianami marginalnymi z gatunków roślin rolniczych, lub gatunkami rzadko uprawianych roślin rolniczych i warzywnych

‒ powierzchnia uprawy któregokolwiek z uprawianych gatunków lub odmian nie może przekraczać 50% powierzchni ogródka bioróżnorodności.

Stawka płatności wynosi 2.342 zł/ha.

W obydwu wariantach istnieje obowiązek posiadania planu działalności rolnośrodowiskowej.

 
Halina Abramowicz
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
POWIĄZANE TEMATY:bioróznorodność
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO