KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • ODR Bratoszewice
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Kalkulator zdolności kredytowej – co to jest i jak z niego korzystać?

Opublikowano 30.10.2023 r.
Kalkulator zdolności kredytowej pozwala oszacować swoje możliwości do spłaty zobowiązania finansowego. Na jakiej podstawie obliczana jest taka umiejętność do uregulowania zadłużenia i czy ma ona wiążący charakter? Odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące zdolności kredytowej.

 

Co to jest zdolność kredytowa? Najważniejsze informacje


Zdolność kredytowa to jeden z najważniejszych parametrów, które bank bierze pod uwagę przy wydawaniu decyzji o wypłaceniu finansowania – zarówno tego o charakterze gotówkowym, jak i hipotecznym czy konsolidacyjnym. Dlaczego ten wskaźnik jest tak ważny?

Istotność zdolności kredytowej wynika z tego, że określa ona możliwość terminowej spłaty zadłużenia przez osobę wnioskującą o pożyczenie środków. Tym samym pozwala ona ocenić, czy dany klient nie stwarza dla banku zbyt dużego ryzyka kredytowego – straty wynikającej z zaprzestania zwracania comiesięcznych należności na rzecz wierzyciela.

Jak bank oblicza zdolność kredytową klientów?


Na zdolność kredytową wpływa wiele czynników, które banki sprawdzają przy pomocy dwóch analiz: ilościowej i jakościowej. W ramach tej pierwszej porównywane są przychody oraz wydatki potencjalnego kredytobiorcy w skali miesiąca.

Na podstawie informacji na temat źródła i wysokości dochodów klienta, jego zadłużeń czy kosztów utrzymania gospodarstwa domowego instytucja finansowa jest w stanie sprawdzić, czy konsument ma w budżecie jakieś nadwyżki. To właśnie takie nadprogramowe środki będą mogły posłużyć do spłaty nowego kredytu.

Analiza jakościowa skupia się natomiast na danych, które mają istotny wpływ na skłonność potencjalnego kredytobiorcy do wywiązywania się z zaciągniętego zobowiązania zgodnie z zapisami w umowie. Pod uwagę brane są tu kwestie takie jak:

 • wiek;
 • wykształcenie;
 • stan cywilny;
 • liczba osób na utrzymaniu;
 • status mieszkaniowy;
 • status majątkowy;
 • wykonywany zawód;
 • zajmowane stanowisko;
 • staż pracy.

Oprócz tego bank zwraca uwagę na historię kredytową, która jest dostępna w Biurze Informacji Kredytowej (BIK-u). Dzięki informacjom na temat systematyczności oraz punktualności w spłacie wcześniejszych zobowiązań instytucja finansowa może przewidzieć, jak klient będzie wywiązywał się z umowy.

Jak samodzielnie obliczyć zdolność kredytową?


Przed złożeniem wniosku o przyznanie finansowania warto oszacować swoją zdolność kredytową, aby wiedzieć, jaka kwota jest w naszym zasięgu. Samodzielne określanie własnych predyspozycji do spłaty zobowiązania może wydawać się trudne, zwłaszcza po zapoznaniu się ze złożonością bankowych analiz. Jednak to zadanie wcale nie musi być takie skomplikowane.

Aby w prosty i szybki sposób ocenić swoje możliwości finansowe, wystarczy skorzystać z kalkulatora zdolności kredytowej. Jest to internetowe narzędzie, które pozwala określić kwotę zapożyczenia, na którą będzie stać danego klienta.

Obliczenia tego programu uwzględniają zalecenia nadzoru finansowego i proponują realne oferty dopasowane do indywidualnych potrzeb, a także szanse potencjalnego kredytobiorcy.


Jak działa kalkulator zdolności kredytowej?


Wiedza na temat istnienia programu do szacowania możliwości finansowych nic nam nie da, jeśli nie będziemy umieli go używać. Zatem dowiedzmy się, jak wykorzystać kalkulator zdolności kredytowej do znalezienia odpowiedniego produktu bankowego.

Takie narzędzie ma interaktywną formę, dzięki czemu wyłania propozycje zobowiązań na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika. Aby kalkulator mógł jak najlepiej ocenić zdolność potencjalnego kredytobiorcy, konsument powinien przede wszystkim udzielić informacji na temat wysokości swojego dochodu netto (tzw. kwoty na rękę) i sumy miesięcznych kosztów utrzymania.

Kalkulator może zawierać także nieobowiązkową rubrykę, która dotyczy sumy rat innych zobowiązań finansowych. Jest ona opcjonalna, ponieważ nie każdy kredytobiorca musi mieć na koncie kredyty, pożyczki czy limity do spłaty.

Oprócz podstawowych informacji do oszacowania nadwyżki budżetowej, którą da się przeznaczyć na spłatę rat, warto podać preferowany okres kredytowania. Im bardziej odległy będzie termin całkowitego zwrotu pożyczonych środków, tym mniejsza okaże się rata i lepsza zdolność do zaciągnięcia zobowiązania.

Po wpisaniu wszystkich wymienionych informacji wystarczy kliknąć „Oblicz”, aby kalkulator oszacował zdolność kredytową i zaprezentował ją w formie maksymalnej wysokości wsparcia, o które można ubiegać się w danej sytuacji finansowej.

Narzędzie oblicza też orientacyjną wysokość pojedynczej raty, na którą konsument jest w stanie sobie pozwolić przy wskazanych wcześniej dochodach oraz wydatkach. Ponadto w programie wyświetlają się propozycje finansowania, które wpisują się w możliwości klienta. Dzięki temu da się od razu wybrać potencjalnego kredytobiorcę i skontaktować się z nim w celu poznania szczegółów oferty.

Czy wyliczenia kalkulatora zdolności kredytowej są wiążące?


Należy pamiętać, że kalkulator zdolności kredytowej jest narzędziem, które pozwala na oszacowanie poglądowych i orientacyjnych możliwości finansowania. Oznacza to, że wyliczenia tego programu nie mają mocy wiążącej. Finalną zdolność kredytową oblicza bank, do którego konsument zgłosi się z wnioskiem o udzielenie świadczenia.

Choć kalkulator zdolności kredytowej nie prezentuje wiążących wyników, to warto z niego korzystać. Program przydaje się zwłaszcza na etapie podejmowania decyzji o zaciągnięciu zobowiązania, ponieważ umożliwia wykonanie rozeznania we własnych możliwościach finansowych oraz propozycjach rynkowych.

Dodatkowo wiedza, jaką dają szacunkowe obliczenia, może stanowić podstawę do negocjacji z bankiem. Jeśli instytucja zaproponuje gorsze warunki niż omawiane narzędzie, to warto podeprzeć się jego wyliczeniami w rozmowie z kredytodawcą.

Negocjacje mają szansę powodzenia zwłaszcza w przypadku osób z wysoką zdolnością. Taki klient nie znajdzie się w sytuacji podbramkowej, ponieważ może łatwo uzyskać finansowanie w wielu innych bankach. Placówka, do której konsument zwrócił się w pierwszej kolejności, ma tego świadomość i dlatego jest skłonna do spełnienia jego warunków.

Materiał partnera

fot. freepik.com
 

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO