KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Narodowy Instytut Wolności
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

WYSZUKIWARKA

Siła wyższa a stosowanie nawozów

Opublikowano 08.11.2023 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Jeżeli przeprowadzenie zabiegów w ramach ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi nie było możliwe z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, w szczególności nadmierne uwilgotnienie gleby, to w opinii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zachodzą przesłanki uznania siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, o których jest mowa w przepisach unijnych. 

7 listopada br. upłynął termin na złożenie zdjęcia geotagowanego lub oświadczenia potwierdzającego wykonanie praktyk takich jak:

  •     Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji;
  •     Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowe.

Obie praktyki realizowane są w ramach ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi.

Jeżeli przeprowadzenie wspomnianych zabiegów nie było możliwe z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, w szczególności nadmierne uwilgotnienie gleby, to w opinii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zachodzą przesłanki uznania siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, o których jest mowa w przepisach unijnych. 

W sytuacji uznania danego przypadku za działanie siły wyższej, rolnik zachowuje prawo do otrzymania pomocy.

Każdy przypadek wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności powinien zostać zgłoszony do kierownika biura powiatowego ARiMR niezwłocznie po ich wystąpieniu.

Źródło: MRiRW
 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO