KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Kombajn z szerokim hederem drogą publiczną nie pojedzie...

Opublikowano 11.11.2023 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Samorząd rolniczy kolejny raz podjął próbę dostosowania przepisów do potrzeb rolników. Przejazd kombajnem z pola na pole drogą publiczna z podczepionym 5-metrowym hederem nie jest możliwy i wiele wskazuje na to, że nie będzie. Dlaczego?

Izby rolnicze ponownie zwróciły się z wnioskiem o wprowadzenie zmian w przepisach, które umożliwią poruszanie się kombajnów z podłączonym zespołem pożniwnym o szerokości 5 m po drogach publicznych.


- Obecnie użytkowany sprzęt rolniczy jest duży i ciężki, dlatego należy dostosować przepisy, które umożliwią spełnienie warunków i uprawnią do przejazdu po drogach publicznych, bez ponoszenia przez rolników kar za łamanie przepisów - przekonywał Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka.


Ministra jednak przekonać się nie dało. Powodów jest wiele - choćby to, że drogi gminne są często węższe niż szerokość ,,zespołu żniwnego'' czyli hedera.


- Temat ten był niejednokrotnie przedmiotem konsultacji i analiz z podmiotami działającymi w obszarze dopuszczania pojazdów do ruchu drogowego, które negatywnie odnosiły się do wprowadzenia przepisów umożliwiających poruszanie się kombajnów zbożowych z zamontowanym zespołem tnącym (hederem) - odpowiedział Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury. - Wskazywano, iż skutki zdarzeń drogowych z udziałem tego rodzaju pojazdów mogą być bardzo poważne, chociażby ze względu na wystające ostre elementy zespołu tnącego mogące stanowić bardzo duże zagrożenie dla użytkowników drogi, zwłaszcza pieszych i rowerzystów. Należy zauważyć, iż ruch pojazdów rolniczych, w tym również kombajnów odbywa się w większości po drogach zlokalizowanych na terenach wiejskich. Najczęściej są to drogi powiatowe i gminne o szerokości pasa ruchu od 2,25 m do 3,5 m.


Minister podkreśla, że poruszanie się kombajnów z podłączonym zespołem pożniwnym o szerokości 5m po drogach publicznych (w szczególności na drogach gminnych i powiatowych) może przyczynić się do znacznego pogorszenia bezpieczeństwa na tych drogach oraz utrudniać lub wręcz uniemożliwiać korzystanie z pasa ruchu przez pojazdy poruszające się w kierunku przeciwnym do pojazdu wolnobieżnego,zmuszając kierowców do zjeżdżania na pobocze, hamowania lub całkowitego zatrzymania pojazdu.


- W przypadku, gdy po drodze poruszałby się kombajn zbożowy wraz z hederem o szerokości np. 4,5 m, wykonanie manewru wymijania i wyprzedzania przez inny pojazd byłoby niemożliwe. Dotyczy to nie tylko samochodów ciężarowych i osobowych, ale także czterokołowców i jednośladów - dodaje minister. - Istotnym argumentem przeciwko umożliwienia poruszania się kombajnów z podłączonym zespołem pożniwnym o szerokości 5m po drogach publicznych jest również fakt, że kombajny często przemieszczają się po drogach pomiędzy poszczególnymi miejscami pracy (polami) również po zmierzchu, co może mieć dodatkowy negatywny wpływ niebezpieczeństwo użytkowników dróg.


Choć praca rolnika jest trudna i należałoby ją maksymalnie ułatwić, to jednak argumentacja ministra jest - niewątpliwie - słuszna. Jak widać, do nowoczesnych ciężkich sprzętów rolniczych potrzebne są nowe, szersze drogi.

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO