KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

GAEC 6: Za brak okrywy zimowej grożą punkty karne i zmniejszenie dopłat

Opublikowano 12.11.2023 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
GAEC 6 to norma, którą trzeba spełnić, by otrzymać dopłaty w niezmniejszonej wysokości. Norma dotyczy tak zwanej ,,okrywy zimowej'' czyli popularnie mówiąc - pozostawienia przede wszystkim ścierniska na zimę. Sankcje za nieprzestrzeganie GAEC 6 mogą być bardzo dotkliwe.

Wymogi normy GAEC 6 dotyczą spełnienia wymogu utrzymania okrywy ochronnej gleby co najmniej od dnia 1 listopada danego roku do dnia 15 lutego kolejnego roku na powierzchni stanowiącej co najmniej 80% gruntów ornych, wchodzących w skład gospodarstwa. Zgodnie z zapisami Planu Strategicznego WPR wymogi mogą być spełnione poprzez utrzymanie okrywy glebowej w formie zarówno okrywy roślinnej (np. uprawy ozime, trawy na gruntach ornych, międzyplony ozime), jak i poprzez pozostawienie ścierniska, pozostawienie resztek pożniwnych, czy mulczu. Dodatkowo okrywę ochronną mogą również spełniać samosiewy zebranej uprawy.


Normę GAEC6, dotyczącą pozostawiania okrywy ochronnej, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom z 5 lipca 2023 r. dodatkowo zmienione 14 września 2023 r.
To, na co trzeba zwrócić uwagę to kary. Mogą być wyjątkowo dotkliwe. Tuz pomocą przychodzi Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych, który szczegółowo wyjaśnia zagrożenia płynące z powodu nieutrzymywania okrywy zimowej.

W razie stwierdzenia, że nie jest utrzymywana okrywa ochronna gleby w wymaganym terminie na co najmniej 80% powierzchni gruntów ornych wchodzących w skład gospodarstwa rolnik otrzyma:

 • l pkt karny - gdy utrzymuje okrywę ochronną gleby na powierzchni powyżej 50% i poniżej 80 % gruntów ornych,
 • 3 pkt karne - jeżeli utrzymuje okrywę ochronną gleby na powierzchni od 30% do 50% gruntów ornych,
 • 5 pkt karnych - jeśli utrzymuje okrywę ochronną gleby na powierzchni poniżej 30% powierzchni gruntów ornych;

W razie stwierdzenia, że nie jest utrzymywana okrywa ochronna gleby w wymaganym terminie w międzyrzędziach na plantacjach drzew owocowych rolnik otrzyma:

 • 1 pkt karny - gdy utrzymuje okrywę ochronną gleby w międzyrzędziach na powierzchni powyżej 50% i poniżej  100% plantacji drzew owocowych,
 • 3 pkt karne - jeśli utrzymuje okrywę ochronną gleby w międzyrzędziach na powierzchni od 30% do 50% plantacji drzew owocowych,
 • 5 pkt karnych — jeżeli utrzymuje okrywę ochronną gleby w międzyrzędziach na powierzchni poniżej 30% plantacji drzew owocowych;

Jak przypomina PZPRZ, karę nakłada się w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonej niezgodności. W przypadku otrzymania od 3 do 5 punktów karnych płatność bezpośrednia jest zmniejszana o 15%, w razie otrzymania od 7 do 11 punktów karnych płatność podlega zmniejszeniu o 20%. 13 punktów karnych oznacza zmniejszenie dopłat o 25%, a za 15 punktów karnych dopłaty mogą być zmniejszone w całości.

POWIĄZANE TEMATY:okrywaokrywa zimowa
kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO