KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • ODR Bratoszewice
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Dopłaty do ubezpieczeń rolników - czy pieniędzy wystarczy dla wszystkich?

Opublikowano 16.11.2023 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Dopłaty do ubezpieczeń upraw i zwierząt to dobra rzecz i stawki mają tu znaczenie. Jednak - zdaniem samorządu rolniczego - ważniejsze od samych wysokości stawek jest to, żeby zabezpieczyć na ten cel odpowiednią pulę pieniędzy tak, by wszyscy rolnicy zainteresowani taką formą wsparcie mogli z niej skorzystać.

Wielkopolska Izba Rolnicza poinformowała, że do samorządu rolniczego trafił do zaopiniowania projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2024 r. Izby Rolnicze nie zgłosiły uwag do przedstawionego projektu, ponieważ przyjęto najwyższe przewidziane ustawą wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia od ryzyk w tym zakresie.


- Podstawową kwestią jest zapewnienie wystarczającej puli środków przeznaczonych na dofinansowanie do zakupu ubezpieczenia, aby każdy rolnik mógł z tego skorzystać w 2024 r. - poinformowała Wielkopolska Izba Rolnicza.


Samorząd rolniczy wykorzystał możliwość opiniowania projektu, aby podnieść kilka ważnych spraw - chodzi tu o rozważenie możliwości wprowadzenia następujących zmian w ustawie:

 • Włączenie do wykazu roślin, do których przysługują dopłaty, upraw takich jak: gorczyca, gryka, len, rośliny motylkowe drobnonasienne czy słonecznika.
 • Należy objąć dofinansowaniem wszystkie zwierzęta dla których zostały nałożone obowiązki posiadacza zwierząt w ramach nowego systemu IRZ, który rozszerzony został o informację dotyczące nowych gatunków zwierząt: koniowatych, wielbłądowatych, jeleniowatych oraz pszczoły miodne.
 • Włączenie do dofinansowania ubezpieczenia zwierząt gospodarskich – ryzyka padnięcia oraz zwierząt poddanych ubojowi z konieczności z przyczyn losowych niezależnych od rolnika, tj. złamanie kończyny, powikłania poporodowe itp.
 • Rozszerzenie zakresu ryzyka o szkody spowodowane przez dziko żyjące zwierzęta.
 • Objęcie dopłatami do składek ubezpieczenia środków trwałych w produkcji sadowniczej, tj. drzew i krzewów oraz produkcji warzywniczej, tj. tuneli, szklarni.
 • Wprowadzenie zmiany w zakresie wysokości dopłaty budżetu państwa do składki ubezpieczenia do wysokości 70 % dla obu kategorii.

Z uwagami samorządu rolniczego trudno się nie zgodzić. Ten rok pokazał, jak trudne bywają warunki ekonomiczne produkcji rolnej. Jeśli rządowi zależy na tym, by polscy rolnicy mieli szansę wygrać nierówną ekonomicznie walkę z produktami z krajów nie należących do Unii Europejskiej - konieczne jest wsparcie i to na rożnych poziomach. Producentów rolnych spoza granic Unii nie obowiązują bowiem żadne standardy jakościowe ani podczas samej produkcji, ani już w gotowym plonie. W tym czasie zalecenia UE dla unijnych rolników są cały czas zaostrzane. 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO