KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

Skąd wiemy, że żywność jest bezpieczna?

Opublikowano 18.11.2023 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Kupując warzywa czy owoce na straganie albo w sklepie często zastanawiamy się, ćzy żywność, za którą płacimy coraz więcej rzeczywiście jest bezpieczna i nie zawiera pozostałości środków ochrony roślin. Tu z pomocą przychodzą inspektorzy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, którzy każdego roku badają żywność pod kątem pozostałości pestycydów.

Oczywiście, z oczywistych przyczyn kontrole są wyrywkowe - najważniejsze jednak, że są. Dobra wiadomość jest też taka, że inspektorzy z PIORiN w Rzeszowie w tym roku nie stwierdzili przekroczenia norm chemikaliów w żywności.


- W roku 2023 w ramach urzędowych badań i kontroli przeprowadzonych przez PIORiN w Rzeszowie w zakresie owoców i warzyw przebadano m. in. próbki  truskawek, jabłek, gruszek, porzeczki, winogron, borówki amerykańskiej, maliny, cebuli, pomidora, kalafiora, selera i buraka ćwikłowego. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że  badane partie owoców i warzyw spełniały wymagania w zakresie dopuszczalnych wartości pozostałości środków ochrony roślin, tzw. NDP - poinformował podkarpacki WIORiN. - W badanych próbkach pobranych na terenie województwa podkarpackiego nie stwierdzono przekroczeń NDP w zakresie zawartości pozostałości środków ochrony roślin.


Celem takich badań jest sprawdzenie przestrzegania przez producentów płodów rolnych przepisów prawa europejskiego w zakresie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin w żywności i paszy pochodzenia roślinnego. Za nieprzestrzeganie norm kary są dotkliwe, gdyż wobec naruszających przepisy prawa analizy te mogą być podstawą stosowania sankcji obejmujących  oprócz kar finansowych również wycofanie produktu z obrotu handlowego. 


W trakcie kontroli prowadzonych u producentów rolnych zajmujących się uprawą warzyw i owoców z przeznaczeniem na sprzedaż pobierane są próbki roślin, a następnie prowadzone są ich badania. Próbki pobranych roślin badane są w akredytowanych laboratoriach.


Osiągnięcie maksymalnych plonów o wysokiej jakości jest bardzo trudne do uzyskania bez stosowania chemicznej ochrony roślin, które jednocześnie stwarzają duże zagrożenia związane z pestycydami. Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin jest obowiązkiem profesjonalnego użytkownika wynikającym z przepisów prawa. W celu sprawdzenia czy produkty roślinne były chronione środkami ochrony roślin niedozwolonymi na daną uprawę bądź w sposób niezgodny z etykietą, stwarzając przez to zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka, inspektorzy pobierają próby do badania na pozostałości środków ochrony roślin. Do badań pobierane są rośliny z różnych grup uprawowych, znajdujących się w różnej fazie dojrzałości:

  • przed zbiorem (przed osiągnięciem lub po osiągnięciu dojrzałości zbiorczej) lub,
  • po zbiorach (z miejsc składowania lub przechowywania).

Jakość żywności jest badana we wszystkich województwach. Inspektorzy WIORiN w Gdański pobierali próby kolb kukurydzy i jabłek.  Próbki po pobraniu i odpowiednim zapakowaniu i oznakowaniu zostają przekazane do Instytutu Ochrony Roślin  - Państwowego Instytutu Badawczego oraz do Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony i Nasiennictwa.


Stopniowe ograniczanie liczby substancji czynnych tak naprawdę sprzyja bezpieczeństwu żywności, bo wycofywane są te substancje, które które mają najsilniejsze działanie i ich stosowanie może spowodować najwięcej kłopotów dla konsumentów. Kontrole prowadzone przez inspektorów PIORiN-u powinny nas utwierdzać w przekonaniu, że żywność jest bezpieczna. Ograniczenia w stosowaniu środków ochrony roślin powodują, że żywność  jest lepszej jakości, ale także jest droższa. Stare powiedzenie: albo ilość, albo jakość sprawdza się i w tym przypadku.

Foto: WIORiN w Gdańsku 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO