KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

Rolnictwo węglowe

Opublikowano 15.12.2023 r.
Świat od wielu lat boryka się  z poważnymi zmianami klimatu, które stały się jednym z największych wyzwań zarówno dla przemysłu, rolnictwa jak i osób  fizycznych. W związku z tym wprowadzane są coraz to większe ograniczenia związane z emisją gazów cieplarnianych. Priorytetem jest zwłaszcza zmniejszenie emisji CO2. Sektor  rolnictwa uważany jest za trzeciego, co do wielkości, sprawcę zanieczyszczeń, dlatego podejmowane są różnego rodzaju działania mające na celu zmianę tej sytuacji

Rolnictwo węglowe to prowadzenie gospodarki rolnej w taki sposób, aby zmniejszyć ilość CO2 w atmosferze poprzez magazynowanie  węgla w glebie. Jednym z działań,  które mają na celu wywołać taki  efekt, jest Ekoschemat: Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami  odżywczymi. Wykorzystanie jednej z części płatności obszarowych ma wspomóc opłacalność produkcji rolniczej przy jednoczesnym  zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych, jak również pozwolić  na zrównoważone gospodarowanie  składnikami odżywczymi. 

Drugą z możliwości pozyskania dodatkowych funduszy jest wybór tzw. Kredytów węglowych,  które są poświadczeniem praktyk  wpływających na sekwestrację dwutlenku węgla w glebie. Jeden  kredyt węglowy odpowiada jednej  tonie CO2 zatrzymanego w glebie.  Jednocześnie kredyty te mogą podlegać zbyciu po cenach rynkowych. 

Związane jest to z ograniczeniami emisji dwutlenku węgla nałożonymi na firmy, które go emitują. Dlatego firmy, które przekraczają  swoje limity, mogą kupować kredyty od jednostek, które ich nie wykorzystują. W ten sposób tworzy się formę zachęty dla firm, aby  zmniejszały emisję CO2  przy jednoczesnym inwestowaniu w czystą  energię. 

Kredyty węglowe nadawane są przez odpowiednie międzynarodowe agencje certyfikujące,  które wspomagają procesy usuwania i zmniejszania emisji dwutlenku węgla. Działania te mogą być  związane zarówno z energią odnawialną, zalesieniem gruntów słabej  jakości, jak również praktykami  wpływającymi na zrównoważone  zarządzanie gruntami. Każdy z tych  elementów jest sprawdzany, aby zagwarantować, że uzyskane w ten  sposób kredyty węglowe są prawdziwe i ich pochodzenie nie budzi  zastrzeżeń. Po uzyskaniu weryfikacji dla każdego projektu, przyznawane są kredyty węglowe, które  następnie mogą być sprzedawane. 

Aktywnością, która może być premiowana, jest bezorkowa uprawa  gleby, w której minimalizujemy lub całkowicie rezygnujemy z orki.  Działanie to ma przede wszystkim  na celu zmniejszenie erozji gleby oraz zwiększenie zatrzymywania  wody w podłożu. Innymi rozwiązaniami mającymi wpływ na zwiększenie sekwestracji węgla w glebie jest odpowiedni płodozmian, w którym ograniczamy ilość roślin negatywnie oddziałujących na zawartość próchnicy w glebie, utrzymywanie trwałych użytków zielonych czy stosowanie międzyplonów dostosowanych do prowadzonej w gospodarstwie produkcji. Większość z tych praktyk jest również częścią płatności bezpośrednich. 

W związku z tymi działaniami mamy zatem możliwość uzyskania  dodatkowych przychodów dla gospodarstwa przy jednoczesnej dbałości o glebę i uzyskiwane z niej plony. Jednak cały czas borykamy się z problemem niedostatecznej wiedzy na temat kredytów węglowych i możliwości ich wykorzystania. To – niestety – znacząco ogranicza możliwości skorzystania ze wspomnianych praktyk. 

 
Bartłomiej Pijewski
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO