KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Narodowy Instytut Wolności

WYSZUKIWARKA

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki - kim była Maryja?

Opublikowano 29.12.2023 r.
przez Lidia Lasota
Do liturgii Kościoła Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi wprowadził papież Pius XI stosunkowo niedawno, bo w roku 1931 na pamiątkę tysiąc pięćsetnej rocznicy soboru w Efezie, który odbył się w r. 431. Pius XI wyznaczył na coroczną pamiątkę tego święta dzień 11 października, ale reforma liturgiczna z roku 1969 podniosła święto do rangi uroczystości nakazanych i przeniosła na 1 dzień stycznia.  

W oktawę Bożego Narodzenia, dziękując Bogu za przyjście na świat Chrystusa, Kościół obchodzi uroczystość Maryi jako Matki Boga, przez którą spełniły się obietnice dane całej ludzkości, związane z tajemnicą Odkupienia.

Kim była Maryja? 

Była córką świętych Joachima i Anny. Dowiadujemy się tego z „Protoewangelii Jakuba”, czyli apokryfu  pochodzącego z ok. 150 r. Informacja o tym że rodzice oddali ją do Świątyni również ma swoje źródła w tym apokryfie. Postać Maryi jest obecna na kartach Nowego Testamentu od chwili Zwiastowania po Zesłanie Ducha Świętego.

Anioł Gabriel w czasie Zwiastowania oznajmił Jej, że będzie matką dziecka, które będzie „Synem Najwyższego". Od tego momentu Maryja bezgranicznie oddaje się Bogu. Jest posłuszna Jego wskazówką. Odwiedza więc swoją krewną, św. Elżbietę, matkę Jana Chrzciciela. Potem wraz ze swoim mężem - Józefem, w związku ze spisem ludności udaje się do Betlejem, miasta, z którego wywodzi się ród Jej i Jej męża. To właśnie w Betlejem przychodzi na świat Jezus. Następnie zgodnie z żydowskim obyczajem czterdziestego dnia o od narodzin dziecka, ofiarowuje Je w świątyni. Przed Herodem ucieka z Jezusem i Józefem do Egiptu. Dopiero po śmierci złego króla wraca do Nazaretu. Pielgrzymuje ze swoją rodziną z Nazaretu do Jerozolimy. W czasie jednej z takich pielgrzymek, gdy Jezus ma dwanaście lat, gubi się. Rodzice znajdują go na mądrych dysputach w świątyni. To na Jej prośbę Pan Jezus dokonuje pierwszego cudu w trakcie wesela w Kanie Galilejskiej. 
Trzej synoptyczni ewangeliści - św. Mateusz, św. Łukasz i św. Marek wspominają, że Maryja towarzyszyła Panu Jezusowi w Jego wędrówkach apostolskich. Była również świadkiem Jego  śmierci. Stała pod krzyżem Jezusa. On powierzył Ją opiece swego ukochanego, najmłodszego ucznia Jana. To tam pod krzyżem została równocześnie Matką Kościoła i ludzkości. Po ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu Maryja pozostała wśród Apostołów w Jerozolimie. 

Tradycja mówi, że po wniebowstąpieniu Pana Jezusa żyła jeszcze dwanaście lat. Możliwe jest, że mieszkała ze św. Janem w Efezie, ale mogła również nie opuszczać Jerozolimy. Pusty grób Maryi znajduje się obok Ogrodu Oliwnego w dolinie Cedron. 
Trudno było ludziom przyjąć tę prawdę, że zwyczajna kobieta mogła stać się Matką Boga. Próba wyjaśnienia tej tajemnicy była przedmiotem sporu i różnych herezji. 

Wielki Ojciec Kościoła, żyjący na przełomie VII i VIII wieku - Jan Damasceński polemizował z teologią, żyjącego w V wieku Nestoriusza. Głosił on tezę, że Pan Jezus „tylko nosi w sobie Boga”, ale nie jest prawdziwym Bogiem. Uczestniczył on w zwołanym w 430 r. Soborze Efeskim, na którym poniósł klęskę, a jego nauczanie uznano za herezję.  Sobór w Efezie wyraźnie określił, że Maryja jest Theotokos, czyli Bogarodzicą. 
Tradycja mówi, że po wniebowstąpieniu Jezusa żyła jeszcze dwanaście lat. Być może mieszkała ze św. Janem w Efezie, a być może w Jerozolimie. Pusty grób Maryi znajduje się obok Ogrodu Oliwnego w dolinie Cedron. 

  Lidia Lasota
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO