KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • ODR Bratoszewice
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Dziesięć przykazań bioaskuracji

Opublikowano 10.01.2024 r.
Za ochronę stada przed wirusem afrykańskiego pomoru świń odpowiada przede wszystkim właściciel gospodarstwa i to on musi podjąć kompleksowe działania, które nie dopuszczą do zawleczenia choroby na teren fermy.

W celu ochrony stada przed ASF konieczne jest przestrzeganie podstawowych zasad bioasekuracji. 

Jest to niezbędne minimum, które powinno funkcjonować w każdym gospodarstwie utrzymującym trzodę chlewną. Do działań takich należą:

 1. Zabezpieczenie gospodarstwa, w którym utrzymywane są świnie, ogrodzeniem o wysokości co najmniej 1,5 m, na podmurówce lub z wkopanym krawężnikiem.
 2. Ograniczenie możliwości wchodzenia na teren gospodarstwa. Realizacja tego punktu powinna polegać na tym, że bramy wjazdowe oraz drzwi muszą być zamknięte, a wejście do gospodarstwa jest traktowane jako jeden z kluczowych punktów kontroli. Dla osób postronnych okres braku kontaktu ze zwierzętami powinien wynosić minimum dobę, a najlepiej 72 godziny.
 3. Osoby, które muszą wejść do gospodarstwa, powinny:
 • umówić wizytę z określonym wyprzedzeniem
 • pozostawić samochód w ściśle wyznaczonym, konkretnym miejscu przed budynkami fermy
 • zdjąć odzież osobistą w strefie brudnej przebieralni, wziąć prysznic i przebrać się w odzież fermową
 • unikać, jeśli to możliwe, bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami.
 1. Wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni oraz posiadanie dokumentacji przestrzegania tego systemu rozumiane jest jako zapewnienie nie tylko usunięcia gryzoni z pomieszczeń inwentarskich, lecz także zabezpieczenie budynków przed przedostaniem się tych szkodników do wewnątrz. Chodzi o takie wykończenie i przystosowanie obiektów, które uniemożliwi gryzoniom wejście do wnętrza chlewni, wędrówkę po pomieszczeniach oraz wyszukiwanie wody i pokarmu.
 2. Przeprowadzanie okresowych zabiegów dezynsekcji (od kwietnia do listopada każdego roku) i posiadanie pełnej dokumentacji świadczącej o wykonywaniu tych zabiegów.
 3. Prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, które wjeżdżają na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których utrzymywane są zwierzęta. Na fermach, gdzie w ciągu roku wykorzystuje się więcej niż dwa samochody przeznaczone do transportu zwierząt, ryzyko pojawienia się choroby jest znacznie wyższe w porównaniu z gospodarstwami, do których wjeżdża mniej pojazdów.
 4. Zabezpieczenie budynku, w którym utrzymywane są świnie, przed dostępem zwierząt domowych (psów, kotów).
 5. Utrzymywanie świń w gospodarstwach w stale zamkniętych pomieszczeniach.
 6. Zapewnienie, aby:
 • osoby mające kontakt ze świniami w gospodarstwie nie utrzymywały własnych świń poza tym miejscem oraz nie zajmowały się dodatkowo obsługą trzody chlewnej w innych stadach
 • do budynków, w których są utrzymywane świnie, nie wchodziły osoby postronne
 • wszyscy przebywający w budynkach inwentarskich pracownicy używali odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego.
 1. Posiadanie w gospodarstwie, w którym są utrzymywane świnie, pisemnego planu bioasekuracji  obejmującego:
 • dokumentację przestrzegania wymagań określonych w punktach 4–6
 • rejestr produktów biobójczych używanych na terenie całej fermy
 • program czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz sprzętu mającego kontakt ze zwierzętami
 • zasady używania oraz czyszczenia i dezynfekcji odzieży ochronnej i obuwia.

Ponadto, aby zabezpieczać się przed afrykańskim pomorem świń:

 • nie kupuj świń niewiadomego pochodzenia
 • zabezpiecz zwierzęta przed kontaktem z dzikami
 • nie karm trzody chlewnej odpadkami kuchennymi
 • zabezpieczaj pasze przed dostępem zwierząt wolno żyjących
 • wyłóż maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdem i wyjazdem z gospodarstwa, a także przed wejściem do pomieszczeń, w których trzymane są świnie
 • zakładaj oddzielny strój i pozostawiaj go w chlewni
 • pamiętaj o utrzymaniu czystości i regularnej dezynfekcji
 • rejestruj świnie w bazie ARiMR i zgłaszaj przemieszczenia do 7 dni od zdarzenia (w strefach – to czas 2 dni)
 • obserwuj stan zdrowia świń
 
Sylwester Burtka
Artykuł opublikowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO