KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Obligatoryjny Krajowy System e-Faktur dla każdego podatnika

Opublikowano 17.01.2024 r.
Od 1 lipca 2024 roku zostanie wprowadzony obowiązek wystawiania i przyjmowania faktur w formie elektronicznej w nowym systemie – specjalnej aplikacji, w której każdy podatnik będzie wystawiać i otrzymywać faktury, tzw. ustrukturyzowane. 

Faktura ustrukturyzowana to inaczej faktura wystawiona przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę.


Faktury wystawiane w KSeF będą jedyną formą, w jakiej będzie można wystawiać faktury.


Podatnicy będą mogli korzystać z bezpłatnych narzędzi, jakie oferuje Ministerstwo Finansów bądź z programów komercyjnych. Zobowiązani do przystąpienia do KSeF są zarówno podatnicy czynni, jak również zwolnieni z VAT.


Nowy System ma na celu uporządkowanie oraz ułatwienie podatnikom wystawianie oraz wysyłanie faktur. Jest to miejsce, w którym każdy podatnik będzie musiał również pobrać faktury zakupowe. Dostęp do aplikacji wymaga danych autoryzacyjnych. Dodatkowo istnieje również możliwość nadania innemu podmiotowi uprawnień do wystawienia lub dostępu do e-Faktur oraz do nadawania dalszych uprawnień, np. pełnomocnictwo dla biura rachunkowego. Przedmiotowe pełnomocnictwa będą wymagać złożenia zawiadomienia ZAW-FA (ZAWIADOMIENIE O NADANIU LUB ODEBRANIU UPRAWNIEŃ DO KORZYSTANIA Z KRAJOWEGO SYSTEMU E-FAKTUR) składanego we właściwym Urzędzie Skarbowym. 
Od stycznia 2022 roku podatnicy mogli przystępować do Krajowego Systemu e-Faktur. Ministerstwo Finansów przewidziało zachętę dla podatników dobrowolnie przystępujących do Systemu i wystawiających jedynie faktury ustrukturyzowane, a mianowicie 40-dniowy zwrot podatku naliczonego, jednakże przy jednoczesnym zachowaniu określonych warunków.


Reasumując, nowa aplikacja może przynieść wiele korzyści – na przykład w prawidłowym określeniu daty obowiązku podatkowego, w szczególności podczas rozliczania faktur korygujących. Jednakże, jak każda nowość, budzi wiele wątpliwości i kontrowersji, na przykład co w przypadku przerw w dostawie prądu bądź problemu z łączem internetowym.

 
Ewa Stodolna
"Wieś Kujawsko-Pomorska", grudzień 2023 r. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do niego tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO