KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

KRIR chce zmian w ekoschematach

Opublikowano 16.01.2024 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmiany terminów rozliczania realizacji ekoschematów.

Samorząd rolniczy proponuje rozważenie możliwości ustalenia roku agrotechnicznego (a nie roku kalendarzowego) jako wyznacznika w rejestrze działań agrotechnicznych przy rozliczaniu realizacji ekoschematów.

W szczególności problem dotyczy ekoschematu „Uproszczone systemy uprawy", który w danym roku kalendarzowym nie może być połączony z ekoschematami „Wymieszanie słomy z glebą" i „Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji", mimo że działania te dotyczą dwóch różnych upraw w plonie głównym. Uznanie roku agrotechnicznego (od zabiegów przedsiewnych do zbioru rośliny) w rejestrze działań agrotechnicznych bezpośrednio przekłada się na działania związane z uprawą rośliny w plonie głównym.

Przykładem może być uprawa kukurydzy. Zwykle stosowanym zabiegiem jest wiosenna orka, która uniemożliwia korzystanie z ekoschematu uproszczone systemy uprawy, w sytuacji gdy rolnik chciałby zastosować system bezorkowy po zbiorze kukurydzy i pozostawić np. mulcz w okresie zimowym jako okrywę gleby.

Jeżeli chodzi o wymieszanie resztek pożniwnych lub obornika z glebą to robi się to zazwyczaj zaraz po zebranym plonie, co nie koliduje z uprawą bezorkową.

Rolnicy wnioskują o przyjęcie okresu agrotechnicznego, a nie kalendarzowego, tak aby możliwe było stosowanie wymaganych uprawek pod daną roślinę, zgodnie ze sztuką agrotechniki. Umożliwi to łączenie w ekoschematach uprawy bezorkowej z wymieszaniem obornika i resztkami pożniwnymi w tym samym okresie pod daną roślinę.

Samorząd rolniczy wnioskuje o powołanie zespołu do spraw przygotowania propozycji zmiany ekoschematów.

Źródło: KRIR

POWIĄZANE TEMATY:ekoschematy
kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO