KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Zwierzęta chronione wyrządzają duże szkody

Opublikowano 17.01.2024 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Minister Klimatu i Środowiska Pauliny Henning-Kloski w sprawie szkód powodowanych przez zwierzęta prawnie chronione.

Jak podkreśla KRIR, wzrastające straty w rolnictwie spowodowane nadmiernym wzrostem populacji gatunków zwierząt prawnie chronionych wskazują na konieczność wprowadzenia zmian prawnych regulujących ochronę tych gatunków. Szkody powodowane przez bobry, wilki i dzikie ptactwo stawia pod znakiem zapytania status ich ochrony ścisłej.

Ponadto, zgłaszane są liczne problemy z szacowaniem szkód wyrządzanych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową. Według przepisów oględzin szkód dokonuje się niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, jednak nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania wniosku. Natomiast jeżeli chodzi o szkody wyrządzane przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych termin ten wynosi 7 dni. Często szkody powodowane przez żubry współistnieją ze szkodami powodowanymi przez zwierzynę płową, a rozbieżność terminów uniemożliwia równoczesne oszacowanie strat przez wszystkie upoważnione do tego organy, a w miarę upływu czasu wyodrębnienie czynnika odpowiedzialnego za szkodę wydaje się trudniejsze. Dlatego tak istotne jest niezwłoczne jej oszacowanie. Wobec czego, terminy obu szacowań powinny być tożsame i wynosić 7 dni.

Źródło: KRIR

POWIĄZANE TEMATY:krirzwierzęta chronione
kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO