KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Ile płacimy za nawozy mineralne?

Opublikowano 02.02.2018 r.
Koniunktura na krajowym rynku nawozów mineralnych zależy przede wszystkim od popytu krajowego. Popyt ten wynika z wielkości rolniczych dochodów oraz uwarunkowań na rynku światowym. We wrześniu 2017 roku odnotowano wzrost cen nawozów mineralnych w handlu światowym. Były one przeciętnie o 3,4% wyższe niż rok wcześniej. Ceny nawozów są wyższe głównie z powodu wyraźnego wzrostu cen mocznika. Na wzrost cen mocznika natomiast wpływał rosnący popyt w Indiach. Jednocześnie eksport z Chin był mniejszy.   

Dodatkowo w Państwie Środka, z powodu wyższych cen węgla wzrosły koszty produkcji nawozów azotowych. W kraju nawozy mineralne mogą jeszcze nieznacznie potanieć, jednak obniżki cen będą systematycznie wygaszane. Spodziewane zahamowanie spadku cen krajowych będzie z jednej strony następstwem sytuacji na światowym rynku nawozowym, gdzie ceny od kilku miesięcy zaczęły stopniowo rosnąć. Z drugiej strony, na przełomie roku spodziewany jest wzrost popytu na rynku krajowym. 

Najtańsze wieloskładnikowe

Ceny nawozów mineralnych spadły średnio o ok. 18% od 2013 do 2017 roku. Najbardziej staniały nawozy wieloskładnikowe ‒ 
od 15 do 26%, odnotowano również wyraźny spadek cen nawozów azotowych ‒ od 16 do 20%,. Z kolei nawozy fosforowe są tańsze o ok. 20%. W przypadku nawozów potasowych 20% spadek odnotowano w soli potasowej, natomiast siarczan potasu zdrożał o ok. 4%. 

Ceny nawozów mineralnych w III kwartale 2017 roku były średnio o 1,5% niższe niż przed rokiem. Najbardziej zmalały ceny nawozów fosforowych (o 7,5%), najmniejszy spadek cen odnotowano w przypadku nawozów azotowych (o ok. 2%). 
W przeliczeniu na zboża, w przeliczeniu na żywiec

Według szacunków Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, we wrześniu 2017 roku poprawiły się relacje cen nawozów mineralnych do cen zbóż. Na zakup 1 kg NPK należało przeznaczyć 5,3 kg pszenicy, czyli o 0,1 kg mniej niż miesiąc wcześniej oraz o 0,5 kg mniej niż rok wcześniej. Relacje cen nawozów mineralnych do cen skupu trzody chlewnej były zbliżone do tych z poprzedniego miesiąca, ale nadal lepsze niż rok temu. Na zakup 100 kg NPK należało przeznaczyć równowartość 65 kg żywca wieprzowego, czyli o 2 kg mniej niż rok wcześniej. 

Na podstawie danych z Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie przygotowało analizę cen nawozów mineralnych za III kwartał 2017 roku. Na postawie tej analizy można stwierdzić, że ceny nawozów w województwie dolnośląskim utrzymują się na średnim poziomie, w porównaniu do innych województw. 

Najniższe ceny saletry amonowej i mocznika w III kwartale 2017 roku zanotowano w województwie lubuskim. Było to, odpowiednio 90 i 102 zł/dt. Najwyższa cena za saletrę amonową była w województwie lubuskim 175 zł/dt, natomiast mocznik był najdroższy w województwach małopolskim i zachodniopomorskim ‒ 180 zł/dt. Cena superfosfatu wzbogaconego 40% mieściła się w przedziale od 122 zł/dt w województwie kujawsko-pomorskim, do 242 zł/dt w województwie pomorskim. 

W tym samym czasie sól potasowa kosztowała od 110 zł/dt w mazowieckim, do 220 zł/dt w małopolskim. Wśród nawozów wieloskładnikowych ‒ polifoska 8:24:24 najtańsza była w województwie zachodniopomorskim (116 zł/dt), a najdroższa 
(222 zł/dt) w województwie podkarpackim. Stan zaopatrzenia w nawozy mineralne w naszym województwie jest wystarczający. 
Mogą występować chwilowe braki niektórych nawozów, wynikające z małego popytu w danym okresie.

 

Tabela 1. Relacje cen nawozów mineralnych w województwie dolnośląskim w III kwartale 2013-2017 r.

Nazwa nawozu

Średnie ceny w III kwartale

Dynamika

2013

2014

2015

2016

2017

2017/ 2016

2017/ 2015

2017/ 2014

2017/ 2013

Azotowe

 

 

 

 

 

 

saletra amonowa

134

133

135

111

109

98,2

80,6

82,1

81,3

saletrzak

122

117

121

104

102

98,1

84,6

87,0

83,6

mocznik

164

149

154

133

131

98,5

84,8

88,2

79,7

Fosforowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

superfosfat poj. granulowany

93

97

82

80

74

92,5

90,0

75,9

79,7

superfosfat wzbogacony 40%

173

145

151

147

136

92,5

89,9

93,8

78,8

Potasowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sól potasowa

183

153

161

155

144

92,9

89,5

93,8

78,7

siarczan potasu

247

252

237

214

256

119,6

107,8

101,7

103,6

Wieloskładnikowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

polifoska 8:24:24

216

193

190

171

166

97,1

87,4

85,8

76,8

polifoska 6:20:30

213

181

181

166

158

95,2

87,1

87,1

74,1

polifoska 4:12:32

184

168

164

157

156

99,4

95,1

93,1

84,6

amofoska 4:16:18

149

132

126

121

121

100,0

95,7

91,5

81,3

 Tabela 2. Ceny nawozów mineralnych w województwie dolnośląskim na tle kraju w III kwartale 2017 r.

L.p

Nazwa nawozu

Cena w zł/dt

 

min.

dolnośląskie

min. kraj

max.
dolnośląskie

max. kraj

średnia
dolnośląskie

I.

Azotowe

1.

saletra amonowa

104

90

113

175

109

2.

saletrzak

99

78

104

142

102

3.

mocznik

127

102

135

180

131

II.

Fosforowe

1.

superfosfat pojedynczy granulowany

73

66

74

140

74

2.

superfosfat wzbogacony 40%

134

122

138

242

136

III.

Potasowe

1.

sól potasowa

140

110

149

220

144

2.

siarczan potasu

252

207

261

328

256

IV.

Wieloskładnikowe

1.

polifoska 8:24:24

163

116

170

222

166

2.

polifoska 6:20:30

155

134

161

237

158

3.

polifoska 4:12:32

154

93

158

203

156

4.

amofoska 4:16:18

119

87

124

154

121

 

 

Źródła: 1. Ryniki rolne IERiGŻ
2. Materiały własne DODR,
3. Raporty nawozowe,
4. Analiza rynku nawozów CDR Brwinów.

 

 

kontakt1.jpg
Teresa Czaja
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu realizuje na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO