KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

Opublikowano 31.01.2024 r.
przez Lidia Lasota
Św. Jan Paweł II w szczególny sposób uhonorował tych, którzy swoje życie oddali służbie Bogu i ludziom, ustanawiając w 1997 r. obchody Światowego Dnia Życia Konsekrowanego w Dniu Ofiarowania Pańskiego.

Od 1997 r. 2 lutego Kościół obchodzi ustanowiony przez papieża Jana Pawła II - Dzień Życia Konsekrowanego. Jak zaznaczył, chodzi o to, aby: „Pomóc całemu Kościołowi w coraz pełniejszym dostrzeganiu wartości świadectwa osób, które wybrały drogę wiernego naśladowania Chrystusa”. Dalej podkreślił, że „Ofiarowanie Jezusa w świątyni jest wymowną ikoną całkowitego oddania własnego życia, szczególnie dla tych, którzy zostali powołani, aby urzeczywistniać w Kościele i w świecie, poprzez praktykowanie rad ewangelicznych, charakterystyczne przymioty Jezusa - dziewictwo, ubóstwo i posłuszeństwo”. W orędziu na I Dzień Życia Konsekrowanego Jan Paweł II określił jego potrójny cel. Po pierwsze osobistą potrzebę uroczystego uwielbienia Pana i dziękczynienia za wielki dar życia konsekrowanego. Po drugie Dzień Życia Konsekrowanego ma za zadanie przyczynić się do poznania i do szacunku dla życia konsekrowanego w społeczeństwie. Po trzecie dzień ten ma zaprosić wszystkie osoby konsekrowane do wspólnych i uroczystych obchodów, aby jeszcze bardziej uświadomić sobie ich niezastąpioną misję w Kościele i w świecie. Główne uroczystości odbywają się w Watykanie. Po popołudniowej mszy w bazylice św. Piotra papież spotyka się z osobami konsekrowanymi.

Dzień ten poświęcony jest modlitwie za wszystkie osoby, które poświęcają Panu Bogu i bliźniemu całe swoje życie, służąc w zakonach i zgromadzeniach zakonnych. Zastępy świętych, niedocenianych często za życia, a kto wie, czy ich modlitwa i ofiara nie ratuje świata. Osoby konsekrowane – siostry i bracia zakonni swoim życiem głoszą chwałę Bożą i przyczyniają się do dzieła zbawiania świata. Dzień ten ma zwrócić uwagę na ich posługę oraz wspomóc ich działania modlitwą, ofiarą, pomocą i życzliwością. 

Jan Paweł II mówił o siostrach zakonnych, że są „skarbem Kościoła”. Ich wkład w życie społeczne i religijne jest ogromny. Prowadzą przedszkola i szkoły. Opiekują się bezdomnymi w przytuliskach i terminalnie chorymi w hospicjach. Pomagają samotnym matkom, osobom uzależnionym od narkotyków i alkoholu, starszym i niedołężnym. Prowadzą w Polsce kilkadziesiąt szpitali, ponad dwieście ambulatoriów, około trzystu domów starców oraz ponad pięćset sierocińców. 

Nie przypadkowo został wybrany dzień, gdy Maryja wraz z Józefem ofiarowała Dzieciątko Jezus Bogu, a Symeon ogłosił, że nowo narodzony Syn Boży jest Światłem świata i Zbawieniem narodów. Maryja ofiarowała Panu Bogu największy Dar, jaki otrzymała - Syna, Jezusa Chrystusa, a tym samym złożyła w ofierze siebie. Podobną ofiarę, z siebie samych składają osoby konsekrowane, które, podobnie jak Jezus w jerozolimskiej świątyni, oddają swoje życie na wyłączną służbę Bogu.

Historia Kościoła pokazuje, że w każdym czasie są ludzie, którzy na wzór ewangelicznej Marii podejmują życie w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie, by sercem czystym i niepodzielnym służyć Chrystusowi Panu i bliźnim. Ślub czystości  jest wyborem Chrystusa jako jedynej miłości i dlatego wiąże się z dobrowolną rezygnacją z życia małżeńskiego. Ślub ubóstwa jest odpowiedzią życia konsekrowanego na powszechnie obecną materialistyczną żądzę posiadania. Ślub posłuszeństwa wynika z posłuszeństwem Chrystusa wobec Ojca i opierając się na tej tajemnicy świadczy, że nie ma sprzeczności między posłuszeństwem a wolnością. Zakony są ważną cząstką Kościoła. Zapotrzebowanie na ich działalność stale rośnie.

  Lidia Lasota
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO