KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
13 lutego 2018

Drożdżowe dodatki paszowe u zwierząt hodowlanych

Obecnie gotowe karmy dla zwierząt gospodarskich są uzupełniane w różne zdrowe dodatki, wśród których ważne miejsce zajmują drożdżowe dodatki paszowe. Są to drożdże lub ich metabolity, które wraz z innymi pożądanymi składnikami pasz, stymulują przebieg procesów metabolicznych u zwierząt, poprawiają ich stan zdrowia, wydajność i jakość uzyskiwanych od nich produktów (np. mleka). Dzięki temu można spodziewać się zwiększonej ilości pobieranej paszy i efektywniejszym jej wykorzystaniu w celach produkcyjnych. To oczywiście daje natomiast większy zysk z hodowli.

Drożdże i drożdżowe dodatki paszowe – skąd to się bierze?

Drożdże są prostymi, jednokomórkowymi grzybami, które w sprzyjających dla siebie okolicznościach (pożywka, wilgoć i ciepło) rozmnażają się intensywnie przez pączkowanie. Drożdżaki są bardzo powszechnie spotykane na całym świecie i we wszystkich klimatach, z preferencją oczywiście miejsc cieplejszych i bardziej wilgotnych, zasobnych w cukry (funkcjonują np. na skórkach owocowych, w fermentujących owocach i nasionach). Takie naturalne źródła drożdży są ekologiczne, jednak nie jest możliwe na tej podstawie zapewnienie zwierzętom wystarczającej ich ilości w karmie. Od lat drożdże szeroko wykorzystuje się jednak w przemyśle spożywczym i żywieniu zwierząt. Jak to możliwe? Otóż na rynku w sprzedaży asortymentu rolnego dostępne są obecnie różnego typu preparaty robione w formie drożdżowych dodatków paszowych.

Taki komponent paszowy uzyskuje się z produktów ubocznych pochodzących z różnych gałęzi przemysłu. Przede wszystkim są to drożdże piwne, jako odpad z przemysłu piwowarskiego, wykorzystywany spożywczo w żywieniu ludzi i również niektórych zwierząt. Do produkcji pasz drożdże trafiają z reguły jako suszony, gotowy do wymieszania proszek lub drobny granulat.

Jak wygląda stosowanie drożdżowych dodatków paszowych w paszach dla zwierząt?

Drożdże paszowe do dalszego wykorzystania są w przemyśle dostępne ogólnie w dwóch postaciach – jako „martwe” drożdże suszone oraz jako „żywe” drożdże suszone. Czym to się różni w żywieniu zwierząt przeżuwających, w tym bydła? Otóż drożdże „martwe” są w tym wypadku standardowym źródłem białka, witamin i mikroelementów. Natomiast drożdże „żywe” dodatkowo mogą też dodatkowo bardzo korzystnie wpływać na stymulację procesów zachodzących w żwaczu. Na jakiej zasadzie? Mogą to robić, ponieważ w kwaśnym środowisku żwacza „żywe” drożdże zużywają tlen i produkują przy tym różne substancje czynne. Dzięki temu przyczyniają się z kolei do intensyfikacji namnażania naturalnie obecnych w bydlęcych przedżołądkach różnych szczepów bakterii, które żywią się jedzoną przez krowy zieleniną i rozkładają ściany celulozowe komórek roślinnych. Bakterie te pomagają więc trawić pasze włókniste oraz rozkładają kwas mlekowy. Dzięki temu zapobiegają powstawaniu kwasicy w żwaczu. Na rynku są również obecnie dostępne nie tylko dodatki paszowe zawierające żywe lub martwe komórki drożdży suszonych, lecz także zdrowe metabolity drożdży. Co to takiego? Otóż są to produkty przemiany materii komórek drożdżaków, które powstają w wyniku wywoływanego przez te grzyby procesu fermentacji. Również i te preparaty okazały się bardzo skuteczne, i od długiego czasu służą jako dodatek paszowy dobry do odżywiania flory bakteryjnej żwaczy u bydła.

Drożdżowe dodatki paszowe – dobroczynne działanie u zwierząt gospodarskich

Stosowanie drożdżowych dodatków paszowych przede wszystkim jak już wspomniano wyżej – wspomaga pracę żwacza u przeżuwających zwierząt hodowlanych, takich jak bydło, kozy, czy owce. To z kolei polepsza zdrowie, odporność i kondycję tych zwierząt. Natomiast w ostatecznym efekcie umożliwia to oczywiście bardziej opłacalnie zwiększać potencjał produkcyjny (szczególnie ważny w przypadku krów mlecznych). Należy również jeszcze dodać do tego, że stosowanie pasz z „żywymi” kulturami drożdży jest też szczególnie uzasadnione w okresie okołoporodowym. Dlaczego? Ponieważ trzeba wtedy skarmiać zwierzętom spore ilości pasz treściwych, a omawiane drożdżowe dodatki paszowe zapobiegają powstawaniu kwasicy żwacza oraz stymulują zmniejszanie i ograniczanie deficytu energetycznego, jaki zwykle pojawia się na początku laktacji. Ich innym pozytywnym działaniem jest ponadto wyraźnie odczuwalna poprawa strawności dawek pokarmowych, co ostatecznie przekłada się na ogólnie lepsze wykorzystanie pasz oraz wyższą wydajność mleczną i mięsną, a także poprawę kondycji i wskaźników rozrodu u tak karmionych zwierząt. Preparaty drożdżowe, w tym szczególnie robione na bazie żywych kultur drożdżowych, sprzyjają również uzyskiwaniu i utrzymywaniu właściwej równowagi w składzie naturalnej mikroflory przewodu pokarmowego przeżuwaczy hodowlanych, co z kolei przekłada się na wzrost odporności organizmu, eliminuje biegunki i zmniejsza liczbę możliwie obecnych w mleku niepożądanych komórek somatycznych. Ostatecznie przy zastosowaniu pasz z dodatkami drożdżowymi ekonomika hodowli korzystnie wzrasta.

 

Bibliografia

    1. Barowicz T., Drożdże w żywieniu zwierząt, Wiadomości Rolnicze Polska, 2008 r., https://www.wrp.pl/dro%C5%BCd%C5%BCe-w-%C5%BCywieniu-zwierz%C4%85t/ (dostęp: 30.01.2018 r.)
    3. Dobroczynne stosowanie drożdżowych dodatków paszowych u zwierząt hodowlanych, Eko-uprawy.pl, 2013 r., http://www.eko-uprawy.pl/ekohodowla/zywienie/%20487-dobroczynne-stosowanie-drozdzowych-dodatkow-paszowych-u-zwierzat-hodowlanych (dostęp: 30.01.2018 r.)
    4. Krzyżewski J., Drożdże w żywieniu bydła,PortalHodowcy.pl, http://www.portalhodowcy.pl/564-drozdze-w-zywieniu-bydla (dostęp: 30.01.2018 r.)

 

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA

Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione