KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Karmidła dla drobiu – gdzie montować, jakie rodzaje?

Opublikowano 02.02.2018 r.
Budynki ferm drobiarskich wyposaża się w różne typy urządzeń, np. do zbierania znoszonych jaj, czy do zadawania wody i karmy. Bardzo charakterystyczne w tym zestawie są karmidła dla drobiu występujące w sprzedaży, jako urządzenia stosunkowo proste lub tworzące systemy kompleksowe i w pełni zautomatyzowane. Na rynku jest obecnie dostępna bardzo bogata oferta tego rodzaju sprzętu. Sprawdźmy więc, jakie karmidła dla drobiu są najlepsze oraz gdzie montować jakie ich rodzaje?

Karmidła dla drobiu muszą być dostosowane do: gatunku/rasy, systemu chowu, obsady zwierząt (zagęszczenie), rodzaju zadawanej paszy. W chowie przydomowym i ekologicznym dobre są więc proste karmidła niemechaniczne w postaci tacek lub korytek (karmiki zasypowe dla drobiu, korytka paszowe). W kurniku z ptakami młodymi można natomiast zamontować np. odwracalny karmnik dla kurcząt. Wszystkie karmidła muszą być przy tym regularnie czyszczone i napełniane karmą.

Proponowane systemy są bardzo proste, ale za to również pracochłonne i wymagające codziennej ludzkiej obsługi. Niestety przy ich stosowanu występują też duże straty paszy, wywoływane jej rozsypywaniem i brudzeniem przez ptaki. Aby tego uniknąć, w chowie intensywnym i półintensywnym hodowcy używają więc nie te karmidła proste, lecz zautomatyzowane kompleksowe systemy zadawania paszy dla różnych gatunków drobiu. Takie zautomatyzowane drobiarskie systemy karmiące różnią się jednak budową części będącej układem podającym paszę do karmideł.

Karmidła dla drobiu – rodzaje i typy

 Karmniki dla drobiu sprzedaje się obecnie ogólnie w trzech rodzajach:
    1. jako zasypowe dzwonowe,
    2. korytkowe (korytowe),
    3. rynienkowe.

Karmidła zasypowe cylindryczne zwane też dzwonowe mają budowę pojemnika na paszę, który jest mocowany na specjalnej podstawie z wieszakiem i prętem regulacyjnym ilość zadawanej paszy. Służą one tylko do pasz suchych sypkich, granulowanych (np. karmnik zasypowy dla drobiu). Natomiast podłużne karmidła rynienkowe i korytowe (korytkowe) umożliwiają zarówno zadawanie pasz suchych, jak i wilgotnych. Ten typ karmideł jest wykonywany z blachy ocynkowanej lub nowszego technologicznie mocnego plastiku, co pozwala je użytkować również jako poidła. Najbardziej skomplikowane w budowie są oczywiście automatyczne systemy zadawania pasz dla drobiu. Takie mechaniczne ciągi paszowe zawierają automat paszowy oraz karmidła zasypowe. W skład ich budowy wchodzą: na paszę, trzpień zasypowy, zatrzask mocujący, wsporniki lub drabinki, pierścień wzmacniający, oraz kołnierz chroniący paszę przed wyrzucaniem z karmnika.

Karmidła dla drobiu – rodzaje automatycznych systemów zadawania pasz dla drobiu

 Automatyczne systemy, zwane też ciągami lub automatami paszowymi dla drobiu, dzieli się ogólnie na trzy typy podstawowe, które różnią się między sobą rozmieszczeniem karmideł oraz nośnikiem paszowym. Wyróżnia się więc w tej kategorii automaty-ciągi paszowe:
    1. Typ pełzakowy zwany też łańcuchowym – jest to system działający w układzie zamkniętym, gdzie nośnikiem paszy jest specjalny, gruby łańcuch podzielony na ogniwa i montowany na dnie wąskich i długich koryt paszowych. W systemie tym pasza jest więc wciągana i zadawana na całej długości koryta, wieszanego (z możliwością regulacji) na wysokości dostosowanej dla konkretnego gatunku i wieku ptaków. Omawiany typ automatycznych systemów paszowych jest polecany w chowie klatkowym oraz podłogowym ściołowym i rusztowym. Jego zaletą jest głównie szybkość dodawania paszy do koryt.

    2. Typ rurowo-linowy zwany też rurowo-tubusowym – to system bez układu zamkniętego, który działa w formie pojedynczej rury głównej z odchodzącymi rurkami do karmideł zasypowych okrągłych. Po przetransportowaniu przenośnikiem ślimakowym, pasza jest następnie zasypywana do karmideł. W systemie tym działają też czujniki monitorujące ilość zasypywanej paszy i jej zaleganie w każdym karmidle z osobna. Specjaliści zalecają ten system do montażu w chowie ściołowym kur, kaczek i gęsi.

    3. Typ kompaktowy zwany też systemem augermatic – system podobny do rurowo-linowego – stalowa lub plastikowa rura rozgałęziona do karmideł dzwonowych okrągłych, z transportem paszy nośnikami ślimakowymi spiralnymi. Karmidła też mają czujniki zapełnienia. Podwieszenie linowe reguluje wysokość linii i zawisu karmideł, za pomocą dźwigni ręcznej lub automatycznej. System dobry w chowie rusztowym lub ściołowym kur nieśnych, brojlerów, indyków i kaczek.

Wymienione wyżej automatyczne ciągi paszowe, bez względu na ich rodzaj, mają wspólne dwie części. Chodzi tu konkretnie o tzw. silos paszowy oraz wagę podsilosową. Silosy paszowe mają różne pojemności, są robione z plastiku lub ocynkowanej blachy falistej. Niekiedy do takiego silosu załącza się również zasypowy kosz pośredniczący. Natomiast waga podsilosowa służy do naważania żądanej dla danego ptactwa ilości paszy. Na końcu takiego systemu zawsze są jednak karmniki zasypowe, będące zwykle z plastiku i w dobrze widocznym dla ptaków kolorze żółtym lub czerwonym.

 

 

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO