KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Rolniku! Jak ustrzec się przed nielegalnymi ŚOR?

Opublikowano 21.02.2024 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Ruszyła szósta edycja wspólnej kampanii edukacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Policji oraz Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin przeciwko nielegalnym, w tym podrobionym środkom ochrony roślin – pod hasłem Kupując podróbki, tracisz wiele razy!

Wkrótce w rolnictwie rozpocznie się kolejny sezon prac polowych. Już teraz rolnicy skrupulatnie planują tegoroczną produkcję, aby przyniosła ona zdrowe plony o wysokiej jakości. Wiele gospodarstw zamierza zakupić środki ochrony roślin, co czyni okazję dla przestępców, którzy anonimowo oferują nielegalne produkty w Internecie w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Należy jednak pamiętać, że sprzedaż środków ochrony roślin dokonywana poza punktem stałej lokalizacji (sprzedaż obwoźna i obnośna na targowiskach) jest zabroniona, a dystrybucja za pośrednictwem Internetu często bywa nadużywana do wprowadzania do obrotu nielegalnych środków ochrony roślin. Nielegalne również jest sprowadzanie środków ochrony roślin z zagranicy bez zezwolenia albo pozwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin oraz firmy zrzeszone w stowarzyszeniu przestrzegają rolników przed nadmiernym zaufaniem do atrakcyjnych ofert podkreślając, że potencjalna oszczędność może przerodzić się w poważne koszty. Stosowanie produktów niewiadomego pochodzenia może skutkować utratą plonu, zatruciem gleby, wód gruntowych, utratą dopłat i koniecznością utylizacji uprawy. Trudno też przewidzieć konsekwencje zdrowotne dla rolnika wykonującego zabieg. Co więcej rolnikowi za stosowanie nielegalnych środków ochrony roślin grożą wysokie mandaty karne, utrata dopłat unijnych, a gdy organy ścigania udowodnią, że doszło do przestępstwa, będzie również ponosił odpowiedzialność karną. 


– Jak ustrzec się przed zakupem nielegalnego produktu? Przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy dany środek ochrony roślin jest zarejestrowany przez MRiRW. Produkt legalny i oryginalny będzie miał etykietę w języku polskim, trwale przytwierdzoną do opakowania. Rolnik powinien zawsze pamiętać o tym, że każdy sprzedawca ma obowiązek wystawić dowód zakupu – radzi Joanna Gałązka z Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.


Rolniku, zanim kupisz środki ochrony roślin przez Internet – sprawdź sprzedawcę!

 
Aby nie paść ofiarą zakupu nielegalnych produktów w Internecie, należy zwrócić szczególną uwagę na kilka kwestii. Sprzedawca oferujący środki ochrony roślin nie może być anonimowy. W swojej ofercie powinien umieszczać co najmniej nazwę swojej firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz siedzibę albo adres. Kolejnym obowiązkiem podmiotu, który chciałby sprzedawać środki ochrony roślin jest uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków prowadzonego przez PIORiN. Sprzedawca może sprzedawać wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu w Polsce przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, umieszczone w rejestrze środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 


W ofercie internetowej sprzedawca zobowiązany jest do zamieszczenia niezbędnych klauzul informacyjnych. Zobowiązuje się do podania w treści ogłoszenia, że zakupu środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie i posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin.


„Wszystkie sklepy i hurtownie prowadzące sprzedaż środków ochrony roślin powinny być zarejestrowane przez wojewódzkie inspektoraty. Łatwo jest zweryfikować czy dany podmiot działa legalnie. Można to zrobić poprzez strony internetowe wojewódzkich inspektoratów lub telefoniczne. Zachęcamy rolników, aby każdorazowo weryfikowali wszelkie promocyjne okazje – szczególnie, gdy wcześniej nie kupowali środków od tego konkretnego sprzedawcy” – podkreśla Joanna Tumińska, Dyrektor Biura Ochrony Roślin i Nawozów w Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa.


Podrobione środki ochrony roślin przypominają oryginalne produkty wyłącznie w zewnętrznej warstwie opakowania. Natomiast w składzie podróbek mogą być zawarte toksyczne substancje, które nigdy nie przeszłyby restrykcyjnych badań rejestracyjnych. Może nie być w nich w ogóle substancji czynnej albo może być ich kilka. Etykieta podrobionego środka, skopiowana nielegalnie z oryginalnego produktu, nie odzwierciedla zawartości opakowania. Trzeba pamiętać, że w przypadku środków ochrony roślin każda, nawet najdrobniejsza zmiana składu, czyni poważną różnicę. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo skrupulatnie zbadane i sprawdzane są oryginalne środki ochrony roślin, zanim znajdą się na rynku.


Transport substancji niebezpiecznych – co trzeba wiedzieć?


Przewóz paliw, gazów, środków ochrony roślin i innych towarów niebezpiecznych jest ściśle regulowany. Aby transportować takie towary zgodnie z prawem, trzeba uzyskać świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR. ADR to międzynarodowa konwencja, która dotyczy drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Osoba, która chce samodzielnie przewozić towary niebezpieczne, oprócz świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR musi także posiadać zaświadczenie ADR dla kierowcy. Rolnicy, którzy kupili środki ochrony roślin w sklepie i przewożą je samodzielne, są wyłączeni spod przepisów ADR o ile transportują środki w opakowaniach detalicznych i w taki sposób, aby nie dopuścić do rozlania preparatów. 


Zakup nielegalnych, w tym podrobionych środków ochrony roślin przez Internet stwarza niebezpieczeństwo dla listonoszy, kurierów i innych osób transportujących takie produkty. Z jednej strony kierowca może nieświadomie przewozić niebezpieczne substancje w sposób nieprawidłowy, stwarzając zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu oraz dla środowiska. Z drugiej strony osoba, która narusza obowiązki lub warunki wynikające z przepisów ADR, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 10 000 zł.

 

Kompendium wiedzy na temat oryginalnych środków ochrony roślin, a także odpowiedzialnego oraz zgodnego z prawem zakupu i stosowania środków ochrony roślin znajduje się m.in. na platformie edukacyjnej Akademia PSOR.  

Źródło: piorin.gov.pl

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO