KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Narodowy Instytut Wolności
 • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

Co należy wiedzieć o chorobie Aujeszky’ego u świń?

Opublikowano 24.02.2024 r.
Choroba Aujeszky’ego to wirusowa choroba zakaźna zwierząt gospodarskich i wolno żyjących, głównie dotyczy świń. Na zakażenie wirusem wrażliwe są niemal wszystkie gatunki ssaków, wykluczając człowieka i małpy bezogonowe. Czynnikiem chorobotwórczym jest wirus SHV-1. Głównym rezerwuarem wirusa w środowisku są właśnie świnie.

Od dnia 5 czerwca 2023 r. terytorium Polski jest oficjalnie uznane przez Komisję Europejską za obszar wolny od zakażenia wirusem choroby Aujeszky’ego u świń (Fot. M. Rząsa)

W jaki sposób dochodzi do zakażenia?


Do zakażenia może dojść drogą donosową, doustną, w wyniku uszkodzenia skóry, w czasie krycia lub unasienniania albo drogą wewnątrzmaciczną (płody od matki). W przypadku kotów czy psów może dojść do zakażenia chorobą przez zjedzenie surowej zakażonej wieprzowiny.
Objawy choroby u świń
Wirus u świń atakuje wiele narządów. Może się utrzymywać w stanie uśpionym nawet przez okres całego życia świni. Czynniki obniżające odporność, między innymi stres czy nieodpowiednie żywienie, a także inne choroby powodują okresowe siewstwo wirusa.

Typowe objawy choroby u świń to, między innymi:

 • gorączka,
 • szare zabarwienie skóry,
 • duszność,
 • biegunka,
 • spadek ciężaru ciała, większe zużycie paszy,
 • drżenie mięśni (drżączka prosiąt),
 • wygięcie kręgosłupa,
 • ślinotok, niedowłady,
 • porażenia,
 • u loch: zaburzenia rozmnażania, takie jak ronienia, martwe płody, słabe mioty czy spadek liczby prosiąt w miocie.

W celu ochrony stada świń przed chorobą Aujeszky’ego należy przestrzegać podstawowych zasad bioasekuracji, w tym w szczególności wprowadzać do stada zwierzęta pochodzące ze stad urzędowo wolnych od tej choroby. Wszystkim wprowadzanym do stada zwierzętom powinno towarzyszyć świadectwo zdrowia, w którym urzędowy lekarz weterynarii poświadczył, iż zwierzęta te pochodzą ze stad urzędowo wolnych.


W ramach zwalczania i monitorowania opisywanej choroby prowadzone są badania serologiczne w stadach świń. Polega to na corocznym badaniu określonej liczby próbek krwi pobranych od świń. Badania w ramach stałego monitorowania choroby Aujeszky’ego prowadzone są raz w roku kalendarzowym. W momencie, gdy wynik badania jest dodatni, powiatowy lekarz weterynarii uznaje stado za zawieszone, po czym nakazuje natychmiastowy ubój zwierzęcia. Dodatkowo, nakazuje on badanie serologiczne wszystkich zwierząt stada podstawowego oraz świń, które miały kontakt ze świnią, u której uzyskano dodatni wynik badania. Oprócz tego zostaje wprowadzony zakaz przemieszczania świń oraz ich nasienia, zarodków i komórek jajowych ze stada oraz do stada, używania knurów do krycia naturalnego oraz wystawiania świadectw zdrowia. Powiatowy lekarz weterynarii może, w drodze decyzji, wyrazić zgodę na przemieszczenie bezpośrednio do rzeźni świń ze stada zawieszonego i wystawić w tym celu świadectwo zdrowia. 


Choroba Aujeszky’ego ma bardzo istotne znaczenie handlowe, ponieważ wirus, który został wprowadzony do stada, zwykle w nim zostaje, co wpływa negatywnie na wyniki produkcyjne. Dlatego tak istotny jest fakt, że od dnia 5 czerwca 2023 r. terytorium Polski jest oficjalnie uznane przez Komisję Europejską za obszar wolny od zakażenia wirusem choroby Aujeszky’ego u świń (ADV). Jest to najwyższy status zdrowotny, jaki może zostać przyznany państwu członkowskiemu w odniesieniu do tej choroby.

 
Lidia Błędowska
"Wieś Kujawsko-Pomorska", styczeń 2024 r. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do niego tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO