KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Narodowy Instytut Wolności
 • ODR Bratoszewice
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Ekoschematy obszarowe – stawki płatności za 2023 r. wyższe od zakładanych

Opublikowano 28.02.2024 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski 26 lutego 2024 r. podpisał rozporządzenie w sprawie stawek płatności w ramach ekoschematów obszarowych. Finalnie stawki te są wyższe od wcześniej projektowanych w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. 

Przypominamy, że 26 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przystąpiła do naliczania płatności do ekoschematów obszarowych.

Stawki płatności w ramach ekoschematu „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi” przyjęte rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W przypadku ekoschematu „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi” wartość jednego punktu wynosi 104,89 zł.

Stawki płatności za realizację poszczególnych praktyk w ramach tego ekoschematu zależą od liczby punków na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do wsparcia i wynoszą, w zależności od praktyki:

 •     Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt: 5 punktów; 524,45 zł/ha;
 •     Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe: 5 punktów; 524,45 zł/ha;
 •     Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant podstawowy: 1 punkt; 104,89 zł/ha;
 •     Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant z wapnowaniem: 3 punkty; 314,67 zł/ha;
 •     Zróżnicowana struktura upraw: 3 punkty; 314,67 zł/ha;
 •     Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji: 2 punkty; 209,78 zł/ha;
 •     Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo: 3 punkty; 314,67 zł/ha;
 •     Uproszczone systemy uprawy: 4 punkty; 419,56 zł/ha;
 •     Wymieszanie słomy z glebą: 2 punkty; 209,78 zł/ha.

Stawki płatności w ramach pozostałych ekoschematów przyjęte rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Stawki płatności za realizację pozostałych, następujących ekoschematów wynoszą:

 •     „Obszary z roślinami miododajnymi”: 1 256,77 zł/ha;
 •     „Integrowana Produkcja Roślin”: 1 363,77 zł/ha;
 •     „Biologiczna ochrona upraw”: 419,64 zł/ha;
 •     „Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych”: 292,27 zł/ha.

Stawki dla ekoschematów obszarowych za 2023 r. znajdują się także w załączonej tabeli.

Źródło: MRiRW

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO