KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Ważne dla odbiorców energii!

Opublikowano 14.03.2024 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Kto musi, a kto nie musi składać oświadczenia o limicie zużycia prądu w 2024 r.?

Maksymalne ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 412 zł za MWh netto są przedłużone do połowy 2024 roku, ale 
do wysokości:

  • 1,5 MWh dla gospodarstw domowych
  • 2 MWh dla prowadzących, w dniu wejścia ustawy w życie, gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej oraz w przypadku odbiorcy uprawnionego posiadającego (w dniu wejścia ustawy w życie) Kartę Dużej Rodziny‒ 1,8 MWh w przypadku odbiorcy uprawnionego, posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, lub zamieszkującego wspólnie z osobą posiadającą orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także w przypadku dedykowanej ceny dla rodzinnych ogrodów działkowych.

Obniżenie limitów o połowę, w porównaniu z rokiem 2023, wynika z tego, że zamrożenie cen będzie obowiązywało przez pół roku, a nie przez 12 miesięcy. Powyżej limitu zachowana ma być stawka 693 zł za MWh, jako cena maksymalna. Nie wiadomo jeszcze, jakie ceny energii elektrycznej będą obowiązywać w drugim półroczu 2024 r.

W 2023 r. gospodarstwa domowe mieszczące się w limicie nie musiały składać żadnych oświadczeń i wniosków. 

Oświadczenie należało złożyć w momencie, gdy przysługiwał wyższy limit zużycia prądu i tak było w przypadku rolników. Dołączano do wniosku kopię decyzji o wymiarze podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające ze wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej, należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej.

Rolnik, który do końca czerwca 2023 r. złożył oświadczenie, że jest uprawniony do pozyskania wyższych limitów zamrażających ceny, nie musi nic robić. Jego limity zostaną automatycznie przedłużone na kolejne półrocze od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.

Odbiorcy uprawnieni do zwiększonego limitu w pierwszym półroczu 2024 r., którzy nie złożyli w 2022 r. lub 2023 r. stosownych oświadczeń, mają 
na to czas do 31 marca 2024 r.

Oświadczenia powinny złożyć osoby, które:

  • nabyły uprawnienia przed 18 października 2022 r. i nie złożyły oświadczenia w terminie do 30 czerwca 2023 r.
  • nabyły uprawnienia w 2023 roku i dotychczas nie złożyły oświadczenia
  • nabyły uprawnienia w 2024 roku
 
Izabela Radziwon
Artykuł opublikowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO