KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Będzie łatwiej z wykorzystaniem zużytych opon?

Opublikowano 21.03.2024 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Rolnicy od dawna dociskają folie na pryzmach z kiszonką zużytymi oponami, ale od niedawna stało się to zakazane. Dziś zużyte opony podlegają obowiązkowej utylizacji, co jest kosztowne i wymaga dodatkowego wyjazdy z gospodarstwa do zakładu zajmującego się takimi sprawami. Rolnicy od kilku lat dopominają się, by nadal, bez zbędnych procedur, mogli wykorzystywać zużyte opony do obciążania folii na pryzmach kiszonkowych - trudno jest bowiem znaleźć dostępny i wygodny zamiennik. Dobrą informacją jest fakt, że pojawia się szansa na prostsze załatwienie tej sprawy.

Krajowa Rada Izb Rolniczych na wniosek Dolnośląskiej Izby Rolniczej zwróciła się do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o wprowadzenie zmian w ustawie o odpadach w zakresie zwolnienia rolników z konieczności uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów w przypadku wykorzystywania zużytych opon do obciążania pryzm kiszonkowych. Jest odpowiedź w tej sprawie.

- Ustawa a odpadach przewiduje możliwość zwolnienia z konieczności uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy o odpadach minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje i ilość odpadów, jakie mogą być objęte zwolnieniem, o którym mowa w ust. I pkt 7 i 8, oraz metodę przetwarzania odpadów, która ma być zastosowana, a w przypadku odpadów niebezpiecznych — także szczegółowe warunki zwolnień w zakresie odzysku odpadów, kierując się właściwościami odpadów oraz potencjalnym zagrożeniem dla środowiska w trakcie przetwarzania odpadów - poinformowała w odpowiedzi Anita Sowińska, wiceminister klimatu i środowiska.

W odpowiedzi jest zawarte jedno zdanie, które daje nadzieję, ze zdroworozsądkowe rozwiązanie problemu.

- Po skonsultowaniu sprawy z resortem rozwoju i technologii właściwym do opracowania ww. rozporządzenia, uprzejmie informuję, że postulat Krajowej Rady Izb Rolniczych zostanie rozważony w przypadku rozpoczęcia prac nad tym rozporządzeniem - dodała pani wiceminister.

Jeśli chodzi o utylizację opon to... co się odwlecze, to nie uciecze - zużyte wcześniej czy później trafią na swoje miejsca w zakładach utylizacyjnych. Dlaczego ,,po drodze'' nie mogą być wykorzystane do obciążania pryzm? - odpowiedź na to pytani9 znają chyba tylko urzędnicy, często komplikujący każdą prostą sprawę. Warto, aby decyzje były nie tylko zgodne z unijnymi dyrektywami, ale także ze zdrowym rozsądkiem. Jest szansa, ze w tej sprawie tak się stanie.
 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO