KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności

WYSZUKIWARKA

Jak zapewnić więcej pieniędzy dla rolników?

Opublikowano 04.04.2024 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Długą listę postulatów przygotowała na najbliższy czas Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Sieradzu. Postulaty najkrócej można streścić następująco: więcej pieniędzy dla rolników. Niskie ceny produktów rolnych powodują, ze branża szuka dodatkowych dochodów z innych źródeł – i trudno się temu dziwić. 

Rolnicy z powiatu sieradzkiego zaapelowali do Krajowej Rady Izb Rolniczych o ponownie działania w celu przywrócenia stawki za dopłaty podstawowe i uzupełniające do wysokości 180 euro do ha dla wszystkich rolników. Stawka dopłat za 2023r została obniżona  do 118 euro za ha co jest krzywdzące  dla rolników, którzy z różnych przyczyn nie mogli wejść w ekoschematy.

- Proponujemy także ponownie działania w celu całkowitego zniesienia  warunkowości – normy GAEC 6  i GAEC 8. W przypadku normy GAEC 6 powinno się ją znieść ze względu na nieracjonalną gospodarkę wodną w glebie – orka wiosenna wysusza ziemię. Obowiązujące przepisy nie mają praktycznego odzwierciedlenia przy zmieniającym się klimacie. W celu wzbogacenia gleby rolnik powinien mieć możliwość zaorania poplonów zasianych po żniwach już po 1 listopada. Ugorowanie powinno być całkowicie zniesione. Każdy rolnik powinien dostać rekompensatę za poniesione straty z tytułu ugorowania gruntowych ornych w wysokości około 8 - 10 tys. zł za ha. - informuje Bronisław Węglewski, prezes IRWŁ.                    

Rolnicy z powiatu sieradzkiego chcą także, aby podjąć ponownie działania mające na celu objęcie pomocą suszową również rolników, których straty wyniosły poniżej 30% w ramach pomocy de minimis. Podnoszona jest także kwestia zniesienia obowiązku płacenia składek zdrowotnych przez rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej. Rolnicy z powiatu sieradzkiego chcą także poprawy wizerunku rolników w mediach w kontekście protestów.

Długa lista postulatów, w większości finansowych pokazuje słabość branży. Z drugiej strony - otwarcie rynku w lutym 2022 roku na napływ towarów rolno-spożywczych z Ukrainy spowodowało, że tańsze ukraińskie produkty okazały się atrakcyjniejsze dla przetwórców od droższych, ale produkowanych zgodnie w unijnymi normami polskich owoców, warzyw, zbóż i oleistych. W czasie gdy wszystkie branże starają się o dodatkowe pieniądze, trudno się dziwić rolnikom, którzy także usiłują zapewnić swoim gospodarstwom przetrwanie. Trzeba się liczyć z tym, że postulatów finansowych będzie zapewne w tym roku znacznie więcej.
 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO