KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Rekompensaty za przejęte grunty powinny być wyższe!

Opublikowano 06.04.2024 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Gdy instytucja rządowa lub samorządowa buduje na przykład drogę, która jest wytyczona częściowo na gruntach należących do rolników wypłacana jest rekompensata. Samorząd rolniczy z województwa opolskiego zauważa jednak, że grunty pod takie inwestycje powinny być wyceniane jako grunty inwestycyjne, a więc rekompensaty powinny być wyższe niż są. 

Jest też pomysł, by rolnicy oddający grunty pod inwestycje mieli możliwość przejęcia podobnych gruntów ze Skarbu Państwa.

- Zdaniem Członków Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej w Opolu grunty rolne przejmowane na cele publiczne takie jak np. budowa dróg, ścieżek rowerowych i innych powinny być wyceniane jako grunt inwestycyjny - przekonuje prezes izby. - Rolnicy są zobowiązani do przekazania gruntu rolnego za cenę określoną przez operat sporządzany przez rzeczoznawcę majątkowego według jego aktualnej wartości. Uznajemy, że rekompensaty te są nieadekwatne do poniesionej straty i wnioskujemy o zmianę sposobu wyliczania wartości nieruchomości zgodnie z ich docelowym przeznaczeniem.

Dobra byłaby też wymiana: działka za działkę.

- Zgodnie z zapotrzebowaniem na grunty rolne wśród rolników, właściciele zbywanych nieruchomości zgłaszają chęć przejęcia innych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w ilości stanowiącej równowartość zarówno względem powierzchni jak i jakości oddanego gruntu - dodaje prezes Izby Rolniczej w Opolu.

Trudno samorządowi rolniczemu nie przyznać racji. Szczególnie forma ,,działka za działkę'' może być atrakcyjna zarówno dla rolników, jak i dla Skarbu Państwa. Warto też pamiętać, że podstawą dobrego współdziałania rządu, samorządów i mieszkańców jest wzajemna uczciwość - rekompensata za ,,zabierane'' działki pod inwestycje  powinna być zatem godziwa.
 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO