KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Trwa kampania obszarowa

Opublikowano 09.04.2024 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Wnioski o przyznanie środków w ramach płatności bezpośrednich składane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Logowanie następuje poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE), dostępną ze strony internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa (ARiMR) pod adresem: www.gov.pl/web/arimr/platforma-uslug-elektronicznych, lub po przekierowaniu 
beneficjenta ze strony: www.gov.pl/web/arimr/ewniosekplus-system

Dokument wraz z załącznikami może być także złożony w okresie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane będzie zmniejszenie dofinansowania w wysokości 1% należnej kwoty dopłat.

Płatności bezpośrednie są przyznawane rolnikowi aktywnemu zawodowo, jeżeli prowadzi działalność rolniczą, a łączna powierzchnia gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do podstawowego wsparcia dochodów będących w jego posiadaniu jest nie mniejsza niż 1 ha, lub w przypadku rolników posiadających mniej niż 1 ha, ale otrzymujących płatności do zwierząt (w tym do dobrostanu).

W Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 zaplanowano dopłaty w ramach 5 ekoschematów obszarowych (pisaliśmy o nich w marcowym wydaniu Rady), a także płatności do ekoschematu „Dobrostan zwierząt”. Praktyka ta obejmuje wsparcie systemów jakości żywności uwzględniające np. ponadnormatywne warunki utrzymania zwierząt, a także dotacje do inwestycji poprawiających dobrostan bydła i świń, w ramach których realizowane mogą być operacje dotyczące produkcji zwierzęcej, w tym m.in. w zakresie zapewnienia wybiegów i pastwisk. 

 
Anna Walas
Artykuł opublikowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO