KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności

WYSZUKIWARKA

Copa-Cogeca: przywrócić rolnictwu strategiczne znaczenie

Opublikowano 11.05.2024 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Europejscy rolnicy mobilizują siły przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Podczas rozmów rolniczych organizacji zrzeszonych w Copa-Cogeca omówiono specjalny manifest rolniczy: ,,Przywrócenie rolnictwu strategicznego znaczenia''.

Zdaniem organizacji rolniczych skupionych w Copa-Cogeca z  powodu swojego strategicznego znaczenia rolnictwo jest jednym z najważniejszych filarów unijnej gospodarki oraz zapewniając samowystarczalność UE w zakresie żywności. Nigdy nie wolno o tym zapominać, zwłaszcza w kontekście najbliższych lat, kiedy przed całym sektorem unijnego rolnictwa pojawiać się będzie coraz więcej wyzwań.

- Rolnicze protesty, które mogliśmy obserwować w ostatnich miesiącach pokazują, że rolnictwo musi znów być w centrum europejskiej debaty.

Liczmy, że w kolejnej kadencji Parlamentu Europejskiego w latach 2024- 2029 będzie kontynuowany strategiczny dialog zainicjowany przez obecną Przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen. To krok w dobrym kierunku, z którym wiążemy wielkie nadzieje - powiedział Marian Sikora, przewodniczący Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Aby móc zmierzyć się z wyzwaniami, które stoją przed rolnictwem i podjąć na nowo dialog z unijnymi instytucjami, Copa i Cogeca zdefiniowały

7 priorytetów dla Komisji Europejskiej nowej kadencji:
•    pogodzenie łagodzenia zmiany klimatu, ochrony przyrody i produkcji żywności,
•    zwiększenie konkurencyjności i zyskowności rolnictwa UE oraz utrzymanie jego potencjału 
•    produkcyjnego,
•    przygotowanie transformacji pokoleniowej w rolnictwie,
•    poprawa zdrowia roślin oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt poprzez wzmocnienie badań 
•    naukowych, innowacji oraz nowych technologii cyfrowych,
•    zwiększanie wkładu unijnych rolników w energię z odnawialnych źródeł oraz w biogospodarkę,
•    wzmocnienie odporności i konkurencyjności spółdzielni rolniczych,
•    inwestycje i innowacje w obszary wiejskie.

Copa-Cogeca uważa także, że w następnej kadencji potrzebny jest odpowiednio wysoki następny unijny budżet, który pozwoli odzwierciedlać ambicje UE w zakresie rolnictwa, a komisarz ds. rolnictwa powinien być także wicedprzeowdniczącym Komisji Europejskiej. Poza tym niezwykle ważne jest zapewnienie polityki handlowej spójnej z ambicjami dla wewnętrznego rynku i analiza wykonalności wszystkich propozycji dotyczących rolnictwa.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca 2024 roku.
 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO