KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności
  • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

Dopłaty do koni w rolnictwie

Opublikowano 13.05.2024 r.
Konie są istotnym elementem historii naszej kultury agrarnej i dziedzictwa kulturowego. Śmiało można powiedzieć, że należą do najważniejszych zwierząt w dziejach ludzkości. W przeszłości wykorzystywano je głównie do prac polowych, a także w przemyśle drzewnym, budownictwie, transporcie ludzi i towarów... Dziś ich znaczenie zmieniło się diametralnie – służą głównie celom rekreacyjno-sportowym. Hodują je przede wszystkim pasjonaci tych pięknych stworzeń.

Dopłaty do koni

W ramach Wspólnej Polityki Rolnej 2023–2027 możliwe są dopłaty na dobrostan koni. Przysługują one z ekoschematu I.4.6 „Dobrostan zwierząt”. Beneficjentem tych środków może być rolnik aktywny zawodowo, będący właścicielem gospodarstwa o powierzchni minimum 1 ha, ewentualnie ten, który otrzymuje płatność bezpośrednią do zwierząt nie mniejszą niż 200 euro. Dodatkowo rolnik musi:
‒ posiadać plan poprawy dobrostanu zwierząt
‒ odbyć jednorazowe szkolenie z metod, które
ograniczają stosowanie antybiotyków

‒ posiadać nie mniej niż 2 konie w wieku minimum 24 miesięcy lub klacz ze źrebięciem, które nie ukończyło 12. miesiąca życia.

Dla koni utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach poprawa dobrostanu obejmuje poniższe warunki:

  • poza sezonem wegetacyjnym przez min. 2 godziny dziennie muszą mieć dostęp do biegalni lub zewnętrznych wybiegów o min. powierzchni 70 m2/szt. dla osobników dorosłych i młodzieży oraz min. 85 m2/szt. dla klaczy ze źrebięciem
  • w sezonie wegetacyjnym przez 140 dni i min. 6 godzin dziennie muszą mieć dostęp do wypasu lub do zewnętrznych powierzchni
  • powierzchnia, na której są utrzymywane, ma zostać zwiększona o min. 20% w stosunku do poziomu określanego przez obowiązujące przepisy; w efekcie minimalna powierzchnia boksów powinna osiągnąć 7,2 m2 dla koni o wysokości w kłębie do 1,47 m, 10,8 m2 dla osobników większych, zaś dla klaczy ze źrebięciem – 14,4 m2; powierzchnię pomieszczeń, w których konie utrzymywane są wolnostanowiskowo, należy zwiększyć do min. 12 m2/szt. dla osobników dorosłych i młodzieży, a dla klaczy ze źrebięciem do min. 14,4 m2/szt.

W systemie otwartym dopłaty na dobrostan koni przysługują za:
• udostępnienie koniom zadaszenia o powierzchni wystarczającej, by ochronić wszystkie zwierzęta tego gatunku przebywające tam jednocześnie
• zapewnienie ściółki pod wiatą
• zwiększenie o min. 20% powierzchni zewnętrznej w stosunku do poziomu określanego przez obowiązujące przepisy; oznacza to przynajmniej 0,12 ha/szt. (niezależnie od wieku i płci konia).

Wysokości dopłat do koni w 2023 roku (wg stanu średniookresowego) za podniesienie ich dobrostanu wynosiły:

• 432,63 zł/szt. za powiększenie powierzchni bytowej w pomieszczeniach/budynkach, w których utrzymywane są konie
• 195,87 zł/szt. w systemie otwartym.

Dopłaty dla rolników za dobrostan koni są płacone za sztukę powyżej 24. miesiąca życia. Mogą zostać zwiększone o koszty transakcyjne (koszt przygotowania planu poprawy dobrostanu) lub zmniejszone zgodnie z degresywnością płatności.

Dopłaty do rodzimych ras koni

Zgodnie z interwencją I.8.6 „Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie” WPR 2023–2027, dopłatami w ramach pięcioletnich zobowiązań objęte są zagrożone wyginięciem rodzime rasy koni. Pomoc należy się zarówno do samic, jak i do samców następujących ras:

• konik polski: samice 2.395 zł/szt., samce 5.130 zł/szt.
• koń huculski: samice 2.395 zł/szt., samce 5.130 zł/szt.
• koń małopolski: samice 2.669 zł/szt., samce 5.925 zł/szt.
• koń śląski: samice 2.461 zł/szt., samce 5.275 zł/szt.
• koń wielkopolski: samice 2.669 zł/szt., samce 5.925 zł/szt.

• konie zimnokrwiste w typie sokólskim i sztumskim: samice 2.185 zł/szt., samce 2.513 zł/szt.

Beneficjentami dopłat do koni mogą zostać tylko ci rolnicy, którzy pod kierownictwem Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego realizują program ochrony zasobów genetycznych.

Współpraca człowieka z końmi wymaga specjalnych umiejętności, pasji i zaangażowania, które często przekazywane są z pokolenia na pokolenie i pozostają w rękach nielicznych osób. Dziś zwierzęta te coraz rzadziej widuje się na polskich polach, ale praca z nimi nadal cieszy się dużym uznaniem oraz wpływa na zdrowy styl życia pasjonatów.

 
Agnieszka Binek-Trojak
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
POWIĄZANE TEMATY:dopłaty do koni
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO