KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

Co to jest faktoring i jak może pomóc Twojej firmie?

Opublikowano 15.05.2024 r.

 

Co to jest faktoring?

Faktoring to dynamiczna metoda zarządzania płynnością finansową, która umożliwia firmom szybkie uzyskanie środków pieniężnych poprzez zbycie swoich należności (głównie faktur) do instytucji finansowej zwanej faktorem. W ramach tej transakcji firma sprzedaje swoje faktury związane z wykonanymi usługami lub dostarczonymi towarami faktorowi w zamian za natychmiastową wypłatę części lub całości wartości tych faktur. 
Faktoring może być wykorzystywany przez różne rodzaje firm, od małych i średnich przedsiębiorstw po duże korporacje, w różnych branżach i sektorach gospodarki. Jest to szczególnie atrakcyjne rozwiązanie dla firm, które borykają się z problemem długich terminów płatności od klientów i potrzebują natychmiastowego finansowania swojej działalności. Na rynku działa wiele firm faktoringowych. Jedną z najpopularniejszych jest np. PragmaGO, która oferuje szerokie usługi faktoringu przedstawione na swojej stronie internetowej https://pragmago.pl/.

Jakie zalety ma faktoring?


Faktoring jak już wiemy to proces, w którym firma sprzedaje swoje należności (np. faktury) innemu podmiotowi zwanemu faktorem, w zamian za natychmiastową gotówkę. Ta forma finansowania ma wiele zalet, które przekładają się na liczne korzyści dla firm.

  • Poprawa płynności finansowej: Jedną z głównych zalet faktoringu jest poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa. Sprzedając swoje należności, firma otrzymuje natychmiastowe środki pieniężne, które może wykorzystać na bieżące potrzeby, takie jak pokrycie kosztów operacyjnych, opłacenie dostawców lub inwestowanie w rozwój biznesu. Dzięki temu faktoring umożliwia uniknięcie problemów związanych z opóźnionymi płatnościami od klientów i utrzymanie stabilności finansowej.
  • Zmniejszenie ryzyka związanego z niewypłacalnością klientów: Korzystając z faktoringu, firma przenosi ryzyko związane z niewypłacalnością klientów na faktora. Faktor może zastosować różne narzędzia, takie jak analiza kredytowa czy ubezpieczenie należności, aby zminimalizować ryzyko straty z tytułu niespłacenia faktury przez klienta. Dla przedsiębiorstwa oznacza to większe bezpieczeństwo finansowe i ochronę przed potencjalnymi stratami.
  • Szybka dostępność do kapitału: Faktoring zapewnia szybki dostęp do kapitału bez konieczności czekania na termin płatności od klientów. Proces sprzedaży należności jest zazwyczaj szybki i sprawnie przeprowadzany, co umożliwia firmie szybkie pozyskanie potrzebnych środków pieniężnych. Dla firm, które potrzebują szybkiego wsparcia finansowego faktoring jest atrakcyjną opcją.
  • Poprawa relacji z klientami: Korzystając z usług faktoringowych, firma może zaoferować swoim klientom lepsze warunki płatności, na przykład dłuższe terminy spłaty. To może przyczynić się do budowania pozytywnych relacji z klientami i zwiększenia lojalności, co może mieć pozytywny wpływ na długoterminowy sukces przedsiębiorstwa.
  • Możliwość skoncentrowania się na działalności głównej: Korzystając z faktoringu, firma może odciążyć się od zadań związanych z kontrolą płatności i odzyskiwaniem należności od klientów. Faktor przejmuje te zadania, pozwalając firmie skoncentrować się na jej głównej działalności i rozwoju biznesu. Dla wielu przedsiębiorstw jest to istotne, ponieważ pozwala im efektywniej wykorzystywać zasoby i osiągać lepsze wyniki finansowe.

Praktyczne przykłady zastosowania faktoringu


Faktoring znajduje zastosowanie w różnych branżach i sytuacjach biznesowych, oferując firmom różnorodne korzyści. Przygotowaliśmy dla Was kilka praktycznych przykładów wykorzystania faktoringu.


Firma budowlana XYZ wykonuje duży projekt budowlany dla klienta korporacyjnego. Projekt ten ma być realizowany przez okres kilku miesięcy, a umowa przewiduje płatność po zakończeniu prac. Jednak firma XYZ potrzebuje środków finansowych na zakup materiałów budowlanych i wynagrodzenie pracowników już na samym początku projektu. W tej sytuacji firma decyduje się skorzystać z faktoringu. Sprzedaje swoje faktury związane z postępem prac faktorowi, który natychmiast wypłaca jej część wartości tych faktur. Dzięki temu firma budowlana może kontynuować realizację projektu bez przestoju finansowego.


Firma produkcyjna ABC otrzymuje duże zamówienie na swoje produkty od międzynarodowego klienta. Umowa zakłada płatność za 60 dni od daty wystawienia faktury. Firma ABC potrzebuje jednak środków finansowych na zakup surowców i pokrycie kosztów produkcji już teraz. Zamiast czekać na opłacenie faktury przez klienta, firma decyduje się skorzystać z faktoringu międzynarodowego. Sprzedaje swoje faktury faktorowi, który wypłaca jej natychmiastową gotówkę. Dzięki temu firma może zrealizować zamówienie bez obaw o brak płynności finansowej.


Startup technologiczny XYZ rozwija innowacyjną aplikację mobilną, która wymaga dodatkowych inwestycji na rozwój i marketing. Pomimo obiecującego pomysłu, startup ma trudności z uzyskaniem tradycyjnego finansowania ze względu na brak historii kredytowej i zabezpieczeń. Zamiast czekać na inwestora kapitałowego, startup decyduje się skorzystać z faktoringu swoich przyszłych dochodów. Sprzedaje swoje przyszłe dochody z tytułu faktur wynikłych z powstawania aplikacji faktorowi, który w zamian udziela mu natychmiastowej gotówki. Dzięki temu startup może kontynuować rozwój produktu i pozyskiwać nowych klientów bez konieczności czekania na długoterminowe inwestycje.


Faktoring to wszechstronne narzędzie finansowe, które może przynieść wiele korzyści dla firm różnych branż i rozmiarów. Poprzez umożliwienie szybkiego uzyskania środków pieniężnych, redukcję ryzyka związanego z niewypłacalnością klientów czy zapewnienie dodatkowych usług i wsparcia, faktoring może być skutecznym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw poszukujących elastycznego finansowania oraz poprawy płynności finansowej. 
 

Materiał partnera. 


 

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO