KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Nowa gwarancja FGR Plus

Opublikowano 13.06.2024 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
– Bezpieczeństwo żywnościowe Polski jest naszym wspólnym zadaniem – powiedział podsekretarz stanu Adam Nowak podczas konferencji na temat instrumentów finansowych z Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR) Plus, w ramach Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027.

Wiceminister Adam Nowak, wraz z przedstawicielami sektora bankowego, przedstawił nowe działanie, które jest kontynuacją Funduszu Gwarancji Rolnych.

Nowa gwarancja FGR Plus

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), wprowadziło do oferty nową gwarancję spłaty kredytu z możliwością uzyskania dotacji na spłatę odsetek dla sektora rolno-spożywczego z Funduszu Gwarancji Rolnych Plus (FGR Plus) – Agromax. Zabezpiecza ona zarówno kredyt inwestycyjny, jak i obrotowy. Dzięki gwarancji Agromax z FGR Plus rolnicy oraz przetwórcy sektora rolno-spożywczego będą mogli w łatwiejszy sposób i na korzystniejszych warunkach uzyskać kredyt, który umożliwi im sfinansowanie zaplanowanych inwestycji w celu poprawy  konkurencyjności na rynku. Nowa gwarancja jest finansowana z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. FGR Plus został utworzony na podstawie umowy pomiędzy MRiRW a BGK. Łączna wartość środków w Funduszu wynosi 681,5 mln zł, co powinno wygenerować akcję kredytową w kwocie ok 3 mld zł.

– Zależy nam na tym, żeby wspierać odporność sektora rolno-spożywczego. Poprzednia edycja programu była sukcesem i cieszyła się dużym zainteresowaniem rolników i przedsiębiorstw rolno-spożywczych. Celem FGR Plus jest zapewnienie  rolnikom i przedsiębiorcom łatwiejszego dostępu do finansowania zwrotnego w postaci kredytu – podkreślił sekretarz stanu Adam Nowak.

Kto może skorzystać z gwarancji

Z gwarancji mogą skorzystać rolnicy oraz przetwórcy z sektora rolno-spożywczego. Gwarancja Agromax zabezpiecza do 80 proc. kwoty kredytu i nie może przekroczyć 5 mln zł w przypadku MŚP i 10 mln zł w przypadku dużych przedsiębiorstw. Kredytobiorcy mogą również skorzystać z dodatkowego wsparcia, w postaci dotacji na spłatę odsetek przez okres 2 lat. W przypadku „młodego rolnika” (do 40 roku życia) dotacja może wynosić nawet 100 proc. kwoty raty odsetkowej.

– Bank Gospodarstwa Krajowego od wielu lat wspiera rolników i zabezpiecza ich potrzeby płynnościowe i inwestycyjne. Obecnie uruchomiliśmy kolejny produkt z Funduszu Gwarancji Rolnych Plus, tak aby w jeszcze większym stopniu wspierać rolników i przetwórców. Agromax to zachęta do rozwoju oraz wzmacniania konkurencyjności. Kredyty inwestycyjne będą objęte dopłatą do odsetek, co dodatkowo zachęci rolników i przetwórców do podejmowania działań inwestycyjnych – powiedział wiceprezes zarządu BGK Tomasz Robaczyński.

– Utworzenie i wdrożenie FGR Plus jest następstwem dobrej współpracy między Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz bankami kredytującymi (spółdzielczymi i komercyjnymi). To pokazuje, że wspieramy rolników w sposób przemyślany – nie tylko w formie dotacji i rekompensat, lecz także w formie finansowania zwrotnego – zaznaczył wiceminister Nowak.

Dwa kredyty – inwestycyjny i obrotowy

Za udzielenie gwarancji bank nie pobiera prowizji i opłat. Bezpłatna gwarancja Agromax z FGR Plus może zabezpieczyć dwa rodzaje kredytów:

  •     inwestycyjny – udzielony na finansowanie materialnych (np. ciągnik) i niematerialnych (np. system do automatyzacji żywienia zwierząt) inwestycji związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w sektorze rolnym;
  •     obrotowy nieodnawialny – udzielony z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, powiązany z inwestycją finansowaną kredytem inwestycyjnym zabezpieczonym gwarancją Agromax.

Maksymalny okres obowiązywania gwarancji dla kredytu inwestycyjnego to 183 miesiące, a dla kredytu obrotowego – 51 miesięcy.

Dotacja na spłatę odsetek

Dotacja na spłatę odsetek to dopłata do oprocentowania kredytu objętego gwarancją FGR Plus. Polega na pokryciu przez BGK części lub całości odsetek naliczonych za dany okres odsetkowy przez bank kredytujący. Dotacja na spłatę odsetek może wynieść 50 lub 100 proc. kwoty raty odsetkowej. Z wyższego poziomu dopłaty może skorzystać młody rolnik lub kredytobiorca, którego inwestycje przyczyniają się do ochrony środowiska lub klimatu albo realizują cele Strategii "Od pola do stołu".

Kredyt objęty nową gwarancją i dopłatą do odsetek jest już dostępny w Banku Spółdzielczym w Brodnicy. W kolejnych dniach oferta znajdzie się w innych bankach, które podpisały umowę z BGK. Lista banków, w których można wziąć kredyt i skorzystać z gwarancji z dopłatą znajduje się na stronie internetowej BGK.

Podsekretarz stanu Adam Nowak zwrócił się z prośbą do przedstawicieli organizacji i związków rolniczych, organizacji społecznych, przedstawicieli sektora bankowego o szerokie informowanie rolników i przedsiębiorców na temat FGR Plus, tak aby mogli oni jak najefektywniej wykorzystać dostępne środki.

Uczestnicy konferencji

W konferencji wzięli również udział wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego Tomasz Robaczyński, przedstawiciel Krajowego Związku Banków Polskich Arkadiusz Lewicki, prezes Krajowego Związku Banków Spółdzielczych Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, przedstawiciele banków komercyjnych i spółdzielczych, przedstawiciele organizacji reprezentujących środowisko rolnicze i sektor rolno-spożywczy, przedstawiciele jednostek doradztwa rolniczego, przedstawiciele organizacji młodzieżowych działających na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Szczegółowe informacje

Więcej informacji na temat gwarancji i dotacji na spłatę odsetek z FGR Plus można znaleźć pod linkiem:

https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-agromax/

Źródło: MRiRW

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO