KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

Wsparcie dla producentów owoców i warzyw – rozpoczął się nabór wniosków

Opublikowano 21.06.2024 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Od 20 czerwca do 22 lipca 2024 r. organizacje producentów owoców i warzyw mogą się ubiegać o dofinansowanie na realizację działań, które mają zapisane w swoich programach operacyjnych. Wsparcie jest realizowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Wnioski można składać wyłącznie drogą internetową.

Dla kogo?

O pomoc mogą się ubiegać:

 •     organizacje producentów owoców i warzyw uznane przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR);
 •     zrzeszenia organizacji producentów owoców i warzyw posiadające status uznania nadany przez prezesa ARiMR.

W Polsce jest obecnie 149 uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz 1 zrzeszenie, które mogą ubiegać się o wsparcie.

Działania objęte wsparciem

Wsparcie można otrzymać na realizację działań zapisanych w programie operacyjnym w zakresie następujących interwencji:

 •     I.7.1 – Poprawa infrastruktury służącej do planowania i organizacji produkcji, dostosowania produkcji do popytu w odniesieniu do jakości i ilości, optymalizacji kosztów produkcji i zwrotu z inwestycji oraz stabilizacji cen producentów owoców i warzyw;
 •     I.7.2 – Poprawa wyposażenia technicznego wykorzystywanego do koncentracji dostaw i umieszczania produktów na rynku owoców i warzyw;
 •     I.7.3 – Działania informacyjne, promocyjne i marketingowe w odniesieniu do produktów, marek i znaków towarowych organizacji producentów owoców i warzyw;
 •     I.7.4 – Wycofanie z rynku owoców i warzyw;
 •     I.7.5 – Działania na rzecz ochrony środowiska oraz łagodzenia zmian klimatu;
 •     I.7.6 – Badania i rozwój.

Warunki otrzymania pomocy

Organizacje producentów, realizując program operacyjny, muszą realizować działania w zakresie ochrony środowiska, łagodzenia zmian klimatu, badań i rozwoju oraz koncentracji dostaw i umieszczania produktów na rynku.

Program operacyjny musi być zatwierdzony przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR.

Forma wsparcia

Pomoc przyznawana jest w formie dofinasowania przedsięwzięć wpisanych do programu operacyjnego przez organizację producentów czy też zrzeszenie organizacji producentów. Będzie ona wypłacana w okresie od 3 do 7 lat, w zależności od tego, ile będzie trwała realizacja programu operacyjnego.

Wsparcie wynosi od 50 do 60 proc. kwalifikowalnych wydatków poniesionych na działania zawarte w programie operacyjnym. Wsparcie w pełni pokrywane jest ze środków UE.

Jednocześnie dofinansowanie nie będzie mogło przekroczyć:

 •     4,1 proc. wartości produktów sprzedanych (WPS) przez organizację producentów w okresie odniesienia lub 4,6 proc. pod warunkiem wykorzystania nadwyżki 0,5 proc. WPS na zapobieganie sytuacjom kryzysowym i zarządzanie ryzykiem, promocję i marketing, ochronę środowiska naturalnego lub badania i rozwój.
 •     4,5 proc. wartości produktów sprzedanych (WPS) przez zrzeszenie organizacji producentów w okresie odniesienia lub 5 proc. pod warunkiem wykorzystania nadwyżki 0,5 proc. WPS na zapobieganie sytuacjom kryzysowym i zarządzanie ryzykiem, promocję i marketing, ochronę środowiska naturalnego lub badania i rozwój.

Okres odniesienia odpowiada rokowi podatkowemu obejmującemu okres od 1 stycznia do 31 grudnia trzeciego roku kalendarzowego poprzedzającego dany rok wdrażania programu operacyjnego.

Informacje o naborze

Nabór wniosków o przyznanie wsparcie dla producentów owoców i warzyw potrwa od 20 czerwca do 22 lipca 2024 r. Dokumenty można składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.

Źródło: MRiRW

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO