KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Elektroniczna ewidencja ŚOR - nowy obowiązek dla rolników

Opublikowano 21.06.2024 r.
Unia Europejska od 1 stycznia 2025 roku zamierza wprowadzić dla rolników obowiązek elektronicznej ewidencji stosowania środków ochrony roślin. Prowadzenie rejestru w takiej formie będzie dla nich zadaniem trudnym do spełnienia. Jest to spowodowane brakiem obcowania na co dzień z systemami elektronicznymi przez bardzo dużą grupę gospodarzy rolnych.

Musimy mieć na uwadze, że wymóg ten stanie się dla plantatorów zupełną nowością, a popełnienie błędu na etapie wprowadzania danych będzie skutkować bardzo poważnymi sankcjami dla osób stosujących środki ochrony roślin. W Polsce tylko niewielu profesjonalnych rolników (których obowiązek ten będzie dotyczył), stosujących środki ochrony roślin jest technicznie i organizacyjnie przygotowanych do sporządzania rejestru zabiegów w formie elektronicznej. Obecnie ewidencję taką muszą prowadzić (na razie papierowo) i przechowywać przez 3 lata.

Producenci rolni mają być zobligowani między innymi do wprowadzania w elektronicznym rejestrze:
• numeru pozwolenia dla każdego środka, który w Polsce nadaje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas procedury rejestracji
• numeru partii oraz daty wyprodukowania stosowanego preparatu.

Będzie również konieczność podania nazw roślin chronionych oraz informacji związanych z identyfikacją agrofagów wg kodów Europejskiej
i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin, a także oceny poziomu ich występowania.

Dodatkowo w elektronicznym rejestrze należy wpisać:
• datę i godzinę rozpoczęcia zabiegu ochronnego
• fazę rośliny chronionej według BBCH
• nazwę środka ochrony roślin
• zastosowaną dawkę preparatu (w litrach lub kilogramach na 1 ha) lub zaprawy nasiennej (na 1 tonę)
• przyczynę wykonania zabiegu danym specyfikiem
• łączną wielkość powierzchni działki i powierzchnię, na której zastosowano dany preparat (w ha); natomiast jeśli chodzi o zaprawianie materiału siewnego (kg lub tony).

W rejestrze będą musiały być zawarte dane zużytych zapraw. Nie możemy zapomnieć także, aby wypełniać go systematycznie – nie tylko w przypadku zaprawiania, lecz także – co ważne – w sytuacji zakupu materiału kwalifikowanego. Konieczne stanie się również podanie geoprzestrzennej lokalizacji chronionej plantacji, według systemu zarządzania i kontroli IACS. Dodatkowo do elektronicznej ewidencji rolnik będzie musiał dołączyć informacje o wszelkich środkach zapobiegawczych lub interwencyjnych.

Każdorazowe użycie środka ochrony roślin będzie musiało być prowadzone przez rolnika w formie elektronicznej i zarejestrowane po wykonaniu zabiegu ochronnego.

W związku z powyższym, każdy taki zabieg mógłby być natychmiastowo sprawdzany przez jednostkę kontrolującą, a zapis stać się podstawą do wymierzenia sankcji, w przypadku zastosowania go niezgodnie z etykietą. Podanie imienia i nazwiska doradcy oraz daty i treści udzielonych porad stanie się obowiązkowe. Użytkownik profesjonalny będzie miał 30 dni od daty zastosowania każdego środka ochrony roślin na wprowadzenie go do elektronicznego rejestru. Jedną z podstawowych czynności, które powinien on wykonać przed użyciem tych preparatów, jest zapoznanie się z ich etykietą.

Rolnicy muszą także przestrzegać warunków określonych w rozporządzeniu MRiRW, takich jak: zachowywanie minimalnych odległości od określonych miejsc lub obiektów, wykonywanie oprysków tylko przy odpowiedniej prędkości wiatru itp.

WAŻNA INFORMACJA:
Jednostka kontrolującą pobiera próby ze strefy ochronnej (od cieku wodnego w zależności od odległości podanej w etykiecie środka). Stanowi ją 1 kg roślin zielonych, czyli chwasty i zioła rosnące w obszarze strefy ochronnej przylegającym do uprawy głównej.
Próby są pakowane i plombowane na polu w obecności rolnika oraz wysyłane do akredytowanego laboratorium. Sporządzany jest wówczas protokół pobieranej próby i podpisywany przez producenta rolnego.

Strefa ochronna jest chroniona przepisami prawa ze względu na bytujące tam organizmy. Jest to obszar określony w etykiecie zastosowanego środka ochrony roślin. Może być on różny i wynosić od 1 m do kilkunastu metrów od zbiorników i cieków wodnych. Na ten teren nie może się dostać ciecz użytkowa stosowanego środka ochrony roślin.

 
Agnieszka Laszczyk
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO