KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Wsparcie na bioasekurację – od 3 lipca można składać wnioski

Opublikowano 03.07.2024 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Uwaga - ważna informacja dla hodowców świń! Od 3 do 26 lipca 2024 r. można ubiegać się o środki na sfinansowanie podjętych w bieżącym roku działań bioasekuracyjnych. Refundacji podlega 100 proc. wydatków. Szczegóły w artykule! 

Na liście inwestycji, w przypadku których można liczyć na zwrot poniesionych kosztów, są:

  •     zakup mat dezynfekcyjnych;
  •     zakup sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych;
  •     zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego;
  •     zabezpieczenie budynków, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych;
  •     przebudowa lub remont pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne (w przypadku gospodarstwa, w którym utrzymuje się średniorocznie nie więcej niż 50 sztuk świń).

Wnioski o pomoc są przyjmowane przez biura powiatowe ARiMR do 26 lipca 2024 r. Wśród załączników powinny się znaleźć:

  •     faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie, lub kopie umów zlecenia lub umów o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi poniesienie tych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym;
  •     oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w przepisach o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

 

Źródło: ARiMR

POWIĄZANE TEMATY:asf bioasekuracja
kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO